Rodinný dům, Levín u Berouna

Rodinný dům, Levín u Berouna
Project:2013
Completion:2015
Area:151 m2
Built Up Area:180 m2


Rodinný dům v Levíně u Berouna kombinuje přízemní hmotu s dvoupodlažní a do celkové kompozice zapojuje i významně vykonzolované patro s dětskými pokoji. Tvarování stavby vyplývá ze slunečních parametrů na pozemku, z vyžadované orientace jednotlivých provozů a z logického rozdělení parcely na část soukromou a veřejnou.

Samotný pozemek vykazuje optimální geometrické a orientační poměry. Dům je zcela logicky umístěn v severovýchodním cípu pozemku – aby byla splněna podmínka ekonomicky hospodárného přístupu a napojení na inženýrské sítě (a současně aby nebyla zbytečně odnímána zahradně-rekreační plocha). Pozemek je tak v dobrém poměru rozdělen na část intimní a uliční. Obytné místnosti domu jsou orientovány převážně jižním, západním a jihozápadním směrem, technicko-hygienické provozy jsou naopak směrovány na severní stranu. Této logice odpovídá i míra perforace obvodového pláště, jakožto i velikost a charakter jednotlivých okenních výplní.

Jak už bylo poznamenáno v úvodním odstavci, dům je řešen jako dvoupodlažní – s přízemní sekcí a s částečně vykonzolovaným patrem. Přízemí objektu je uvažováno jako společenská zóna (obývací pokoj, kuchyně, stolování) s obvyklým příslušenstvím (technická místnost, drobná hygiena, WC) a zázemím pro hosty (ložnice s šatnou). Druhé nadzemní podlaží je zpřístupněno dvouramenným schodištěm a jeho složení odpovídá klidovému využití (trojice ložnic s vlastním hygienickým zázemím a toaletou). Důležité jsou přímé vazby obou úrovní na vnější prostředí (terénní terasa v přízemí, liniový balkón a střešní terasa v patře). Upřednostněné dispoziční členění vyznává logické, bezkolizní a zároveň hospodárné vazby mezi jednotlivými provozy. Této skutečnosti jsou výrazně nápomocny přímé komunikační páteře jednotlivých pater.

Rodinný dům je navržen s důrazem na střídmý moderní vzhled. Fasáda je tvořena probarvenou tenkovrstvou omítkou a velkoformátovým keramickým obkladem. Zábradlí na střeše a balkóně bylo původně navrženo z čirého skla, avšak z ekonomických důvodů bylo nahrazeno subtilní "trubkovou alternativou".

V neposlední řadě je třeba zmínit specifický venkovní poloprostor, který je ve větší míře lemován (utvářen) samotnou stavbou. Toto poloatrium není nijak nahodilé a daná plocha představuje "rezervu" pro budoucí umístění bazénu / vodního prvku, případně "přírodního artefaktu".
0 comments
add comment

more buildings from Master Design s.r.o.