Rodinné domy v Běstvině

Rodinné domy v Běstvině
Investor:Sostaf, Heřmanův Městec
Completion:2008-09
Price:12 000 000 CZK


Spolupráce: Irena Šebová
Dodavatel: SOSTAF Heřmanův Městec, s.r.o.
Zastavěná plocha: rodinný dům: 117 m², hospodářské stavení: 74 m²
Skupina čtyř rodinných domů a dvou malých doplňkových stavení je umístěna na hraně Železných hor na severní okraj vesnice na čtyři pozemky již rozparcelované louky. Na okraji rostlé struktury vesnice vznikl klasický městský satelit pro 16 domů s novostavbami dvoupodlažních rodinných domů, které jsou automaticky umístěné doprostřed parcel. Takový přístup k volným vesnickým pozemkům jsme se na čtyřech parcelách pokusili pozměnit.
Při umístění domů na parcely jsme hledali logický způsob polohy domů vzhledem k velikosti pozemků, orientaci ke světovým stranám a vedení přilehlé komunikace.
Poloha a orientace domů a doplňkových objektů s garážemi a dílnami byla vytvořena po rozčlenění pozemků na jednotlivé funkční zóny tak, aby zastavěná a zpevněná plocha byla minimální a domy sloužily zároveň současným nárokům na bydlení, dopravu a styl života na vesnici. Veškeré odstupové vzdálenosti domů mezi sebou jsou na hraně obecných vyhlášek o výstavbě. Využívá se také plošných úspor vytvořených spojením dvou sousedních domů k sobě. Orientace obytných místností v domech je k východu a k západu. Domy mají původní vesnický charakter bydlení, tedy přízemní bydlení bez patra. Vzhledem k velikosti daných pozemků a také místním zvyklostem v staré části obce jsme se rozhodli pro orientaci domů podélně s přístupovou cestou. Obytné domy jsou doplněny malou stavbou garáže s dílenským a skladovým zázemím. Garáže jsou rozměrově i formálně podobné vlastním domům. Vytváří se tak skupina šesti podobných staveb, které mezi sebou vytváří různé prostorové vztahy.
Vlastní dům je tvořen hlavní obytnou místností a dále sérií jednotlivých pokojů. Ze všech pobytových místností je možný přímý vstup do zahrad buď dveřmi, francouzským oknem nebo přes velmi nízký parapet v malých pokojích. Parapety těchto malých pokojů je možné použít i jako lavice. Krov nad půdorysem je využit v každém místě příčného řezu. V hlavní obytné místnosti a v ložnici rodičů je krov otevřený až k hřebeni a nad malými půdorysy vytváří převýšení. Nad místnostmi ve středu dispozice (hygienické, provozní a komunikační zázemí) je vytvořen úložný prostor přístupný sklápěcím žebříkem. Ve dvou pokojích pro děti je v krovu vytvořeno malé „patro“ či „kout“ na spaní, rovněž přístupné žebříkem.
Ve všech rozměrech domu jsme se snažili atakovat únosnou hranici malých rozměrů a volit nejjednodušší konstrukce a levné materiály.
V půdorysné situaci celé vesnice je patrné vytvoření nového shluku šesti domů, který částečně splývá s rostlou strukturou vesnice původní.
Důležitým prvkem návrhu je plocha podél cesty před obytnými domy a garážemi. Tato plocha není nijak oplocena, ploty budou postaveny až za domy směrem k zahradám. Domy samotné tak jsou prvkem, který odděluje soukromé zahrady od veřejného prostoru.
Návrh byl zpracován bez komunikace s konečnými obyvateli domů. Domy jsou navrženy záměrně velmi stroze jako tabula rasa. Předpokládají se vlastní úpravy jednotlivých domů podle vůle obyvatel.
Pinkas Žalský architekti
38 comments
add comment
Subject
Author
Date
rodinné domy...
vnv
06.04.09 09:14
nelíbí
mufna
06.04.09 02:13
hezké domky
Eva
06.04.09 03:53
Debata s PŽA
TUL atelier Fránek
06.04.09 04:36
dost fadne
Matej Farkas
06.04.09 09:08
show all comments

more buildings from Petr Pinkas, Jan Žalský