Přístavba úřadu evangelicko luterské zemské církve

Evangelisches Landeskirchenamt

Přístavba úřadu evangelicko luterské zemské církve
Address: Katharina-von-Bora-Straße 7, Munich, Germany
Investor:Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
Contest:2011
Completion:2013-15
Area:5700 m2
Price:21 400 000 Euro


Přístavba úřadu evangelicko luterské zemské církve v Bavorsku je důkazem toho, že rohy a hrany mohou vypadat velmi pozoruhodně: mnohoúhlá fasáda na sebe právem poutá velkou pozornost.
Sluneční světlo tančí po trojrozměrné fasádě. Mnohoúhlý povrch dodává stavbě na mnichovské ulici Kateřiny z Bory podobu skládané sochy. Přístavba pro úřad evangelicko luterské zemské církve v Bavorsku působí moderně a aktuálně, zároveň však nevypadá vedle sousední téměř 90 let staré kmenové budovy nijak rušivě.
Rozšíření stavby si vyžádalo téměř dva roky stavebních prací. Plocha o rozměrech 5 700 metrů čtverečných poskytuje dostatek místa pro všechna pracoviště zemské církve, která byla dříve rozeseta v malých kancelářích po celém městě. V 90 kancelářích pracuje více než 100 zaměstnanců. Novostavbu spojují s kmenovou budovou přechody.
I opticky vytváří novostavba most k sousední budově: saarbrückenští architekti Wolfgang Lorch a Thomas Wandel se při svém návrhu orientovali záměrně podle stávajícího objektu z roku 1929 a interpretovali typ stavby, proporce a členění fasády v moderní verzi. K tomu se přidaly originální prvky, díky kterým budova získala na zajímavosti: díky plástvové ocelové střeše a trojrozměrně skládané fasádě přístavba doslova vyčnívá z uliční fronty. Prezidentka zemského církevního sněmu Annekathrin Preidlová obdivovala při slavnostním otevření stavby zejména "dýchající" ocelovou střechu. Lámanou a skládanou konstrukci označila jako "korunu novostavby, která vypadá, jako by se uvolňovala směrem k nebi".
Při tvorbě neobvyklé fasády padlo rozhodnutí pro použití elastických polyuretanových matric RECKLI. Matrice mohou díky své elasticitě přenést na fasádu jakýkoli motiv a v závislosti na typu jsou až 100 násobně opakovaně využitelné.  Poté, co bylo rozhodnuto o požadavku na pyramidovitý povrch s hladkou strukturou, vyhotovila truhlářská dílna společnosti RECKLI v úzké spolupráci se zákazníkem model designu, který odpovídá pozdějšímu povrchu, tzv. pozitivní model. Dodatečné povrchové uzavření modelu zajistilo, že vznikl velmi hladký povrch elastické matrice.
Po přejímce zákazníkem byla struktura vyfrézovaná pomocí CNC frézy na MDF modelovou desku, která soužila jako pozitivní model pro matrici. Na tomto modelu se vyrobila elastická polyuretanová matrice, která se využívala při stavbě samotné. 
Společnost RECKLI dodala matrice do prefy LANG (se sídlem v Rakousku), kde byly elastické formy vlepeny přímo do bednění, zality betonem a vytvořily strukturu betonových prvků. Po dodání na stavbu byly tyto prvky zavěšeny před fasádu. Již předem bylo zhotoveno vlastní statické posouzení pro fasádu, aby bylo možné vypočítat hmotnostní zatížení dekorativní vnější vrstvy. Pro zajištění proti pádu byly prvky navíc ukotveny do stěny.
Vybavení stavby si v ničem nezadá s efektním vnějškem: geotermické zařízení, tepelná izolace, okenní a fasádové plochy s optimalizovanou tepelnou ochranou i použití stavebních materiálů s nízkým obsahem škodlivin zajišťují vysokou udržitelnost a ekologičnost; stavba tak odpovídá zlatému standardu Německé společnosti pro udržitelnou výstavbu budov.
RECKLI GmbH
0 comments
add comment

more buildings from Wandel Hoefer Lorch Architekten