Přístavba rodinného domu v Bořislavi

Přístavba rodinného domu v Bořislavi
Architect: 3+1 architekti
Project:2013
Completion:2014
Area:75 m2
Built Up Area:110 m2
Site Area:1600 m2
Built Up Space:330 m3


Nedostatečná plocha a těsná dispozice ve stávajícím malém domě (postaven asi v 70. letech svépomocí, před několika lety rekonstruován), vedly stavebníka k rozhodnutí doplnit chybějící prostor přístavbou. Západní fasáda domu s přilehlou zahradou nám pro tento záměr připadala ideální jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici původního domu.
Nízká přístavba kopíruje terén zahrady. Jednoduchou formou se pokoušíme dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem.
Místy příliš těžkopádnou konkrétnost současného domu jsme se pokusili vyvážit jednoduchým tvarem, rytmem plynoucím z použitého skladebného modulu a abstraktním černým pláštěm přístavby.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pochvala
Andrea Padevitova
09.04.15 11:29
show all comments

more buildings from 3+1 architekti