Přístavba Divadla loutek Ostrava

Přístavba Divadla loutek Ostrava
Address: Pivovarská 15, Moravská Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Completion:9.6.2010 - 20.5.2011


odpovědný projektant: Ing.arch.Petr Hájek
galerie loutek:
Tomáš Volkmer
projekční spolupráce: Ing.Jindřich Bartoníček, Ing.arch.Drmotová, Ing.Jan Filip, Ing.Jan Vacek
Charakteristika místa, stávající objekt divadla.
Navržená stavba je přístavbou ke stávajícímu divadlu loutek v Ostravě. Nachází se v zastavěném území města na hranici historického centra a areálu výstaviště Černá louka.
Stávající Divadlo loutek bylo původně komponováno jako solitérní objekt s uzavřenou centrální kompozicí. Tato kompoziční uzavřenost a exponované urbanistické souvislosti (de facto není místo pro dostavbu) vedou k umístění rozlehlejší části dostavby - provozu alternativní studiové scény - do suterénu. Tento však zůstává otevřený do prostoru náměstí  zapuštěnou venkovní scénou s hledištěm pro 100 diváků.
Dostavbou divadla ve formě věže s orlojem a amfiteátrem je vymezena nová tvář divadla vzhledem k budoucímu veřejnému prostoru před pavilonem A výstaviště. Dlážděná plocha kolem dostavby je základem a vymezením budoucího náměstí. Samotná věž s orlojem se pak stává novým transparentem pro divadlo a významným “marktowenem“ pro celé město.

Architektonické řešení
Dostavba ve svých vertikálních proporcích tvoří kompoziční celek se stávající solitérní budovou divadla. Nadzemní část dostavby má z hlediska historického architektonického tvarosloví podobu kampanily – to znamená samostatně stojící, později dostavěné věže, přiléhající k původní významné stavbě, která je od ní stavebně oddělena, přesto však je její součástí.
Nová část divadla je sofistikovaná v půdorysech, prostorovém řešení i ve výrazu. Výška a formát věže dostavby odpovídá výšce a velikosti provaziště na staré části budovy. Natočení dodává celé kompozici dynamiku. Vzhledem k potřebě dosáhnout jasného a živého členění fasády dostavby v jemnějším měřítku než na stávající budově a vzhledem k vysokým dispozičním, statickým a technologickým nárokům na konstrukci dostavby, je konstrukce navržena jako vnější železobetonová skořepina s fasádou v pohledovém betonu. Filigránské žebrování fasády tvořené sloupky a parapety o rozměrech  300x200mm  a spirálové schodiště po vnitřním obvodu stavby nemohou být navrženy v jiné konstrukci.
Barevné řešení povrchů je odvozeno jako doplňující a rozvíjející ke kompozici stávající části divadla. Vnitřní stěny za prosklením spirálového schodiště mají červenou barvu reagující na cihlový obklad, výplně otvorů jsou v dubovém provedení.
Pobytové prostory jsou osvětlené denním světlem a přirozeně větrané plnými dřevěnými větracími díly. Střecha věže je plochá. Severní fasáda nese orloj, který se skládá z vnější galerie loutek – lodžie vybavené pohyblivým samočinným mechanismem, pohánějícím figury krátkého časem opakovaného loutkového představení. Ve vrchu severní fasády jsou osazeny astronomické hodiny s mapou hvězdné oblohy ve formě nerezové mříže. Ukazatelé hvězdných seskupení a časové ukazatele jsou světelné.
V úrovni I.NP je přístavba propojena s původní budovou proskleným spojovacím krčkem. Prostoru spojovacího krčku – vstupní haly – dominuje vertikální těleso šachty výtahu z pohledového betonu a ocelová lávka spojující patro dostavby s patrem stávající budovy.
Studiová scéna je komponována jako centrální s možností orientace do čtyř bočních „scén“. Vstupní foyer tvoří jednu z nich. Další boční prostor vytváří venkovní scéna propojená s interiérem stavby velkými prosklenými vraty. Poslední dvě scény jsou tvořeny hlavní boční scénou s funkcí kukátkové kompozice divadla a malou boční scénou určenou pro provoz workshopů. Celý prostor sálu je navržen jako alternativní scéna nejen pro divadelní představení menšího a středního formátu ale rovněž jako denní místnost pro pořádání workshopů a práci s hendikepovanými dětmi. Samotný prostor nabízí velkou škálu možností uspořádání pro divadelní činnost.
Venkovní amfiteátr je možno zastřešit ručně napínanou stanovou konstrukcí. Zábradlí na straně do budoucího náměstí má formu svítícího podélného objektu z bílého skla. Stěny amfiteátru jsou porostlé zelení. Sedadla venkovní scény jsou ve výrazném barevném provedení.
Na ploše náměstí v bezprostřední blízkosti divadla jsou umístěny sluneční hodiny jako umělecký artefakt s přesahem do užitné funkce sedaček.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Moje nejoblíbenější stavba v kraji !
ondrej.vyslouzil
28.10.11 10:23
I moje...
Karel Malík
29.10.11 01:11
show all comments

more buildings from Petr M. Hájek, Gabriela Minářová, Bronislav Stratil