Polyfunkční dům v Benešově

Polyfunkční dům v Benešově
Address: Vnoučkova 2131, Benešov, Czech Republic
Investor:Jan Horáček
Project:1999
Completion:2001


Dům se nachází historické části města, jihozápadně od Masarykova náměstí. Je postaven v místě téměř chaotického a nesouvislého střetu historické zástavby s novodobou prefabrikovanou výstavbou, podle plánu architektky Markéty Cajthamlové a její spolupracovnice Šárky Šochové.
Jednoduchý třípatrový městský dům, v přízemí ponechaný službám, v prvním patře s pronajímatelnou obchodní plochou a s horním obytným patrem. Vnitřní prostory jsou organizovány okolo obslužného schodiště. Nosná konstrukce je železobetonová, s výplňovým cihelným zdivem.
Barevnost omítky objektu kontrastuje se smrkovými rámy oken a betonovým soklem. Interiéry jsou osvětleny velkými plochami oken a střešními světlíky. Vnitřní materiály jsou podobné jako venkovní - ramena schodiště z pohledového betonu, stěny okolo opatřeny pálenou omítkou, podlahy v celém objektu z dubových parket medové barvy.
V r. 2001 získaly autorky stavby čestné uznání v soutěži Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba, v r. 2003 nominovány Klubem Za starou Prahu na ocenění novostavby v historickém prostředí. Interiér obchodu v přízemí, realizovaný podle návrhu obou autorek, byl oceněn v Grand Prix v r. 2002.
0 comments
add comment

more buildings from Markéta Cajthamlová, Šárka Holišová Šochová