POHL cz headquartes

POHL cz headquartes
Spolupráce:Jan Vlach
Address: Na Pomezí 2483, Roztoky, Czech Republic
Investor:Pohl cz, a.s.
Completion:2021
Area:1721 m2
Built Up Area:725 m2
Site Area:5252 m2
Built Up Space:5798 m3


Projektanti specialisté: Statika – Sta-con, Krajinářští architekti – Partero, RTCH a VZT: UNIKLIMA
Generální dodavatel: Pohl cz, a.s.
Ocenění: Stavba roku Středočeského kraje 2021 – Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru
Rodinná firma POHL cz patří mezi významné české stavební podniky. Její nové hlavní sídlo je koncipována jako vlajková loď firmy, spojující praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. Architektura budovy je ovlivněna nejen její polohou v příměstském průmyslovém areálu, ale také firemními tradicemi a stavebním odvětvím, ve kterém firma působí. Volné přízemí umožňuje prostupnost napříč velkým pozemkem.
Ve dvou patrech nad sebou jsou umístěny kombinované velkoprostorové a buňkové kanceláře. Pásová okna, betonový skelet a stavebnicový systém příček zde umožňují flexibilní půdorysné uspořádání. Nejvyšší ustupující patro s průběžnou terasou je určeno pro vedení firmy. Celá stavba je propojena vrtákem schodiště.
Stavba záměrně přebírá některé industriální prvky ze stavebnictví zaměřeného na podzemní stavby. Fasáda je opláštěna vlnitými cortenovými plechy, odkazujícími na štětovnice a pažení kolektorů. I zaoblená jádra a fasádní pláště jsou připomínkou technologických zařízení. Technikou inspirované je také řešení vnitřních instalací, které jsou přiznané, ve stísněných technických prostorech jsou instalace úsporně vypleteny doslovajako v ponorce. Zvláštní důraz byl při návrhu kladen na vyváženost mezi prostorovými možnostmi a příjemným pracovním prostředím. Průmyslový charakter okolí je podpořen i výběrem nové vegetace a osázením hlubokých parapetů, terasy a střechy popínavými a převislými rostlinami v kontrastu ke zrezlé fasádě.
Rusina Frei architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Rád bych,...
šakal
03.11.21 02:42
show all comments

more buildings from Rusina Frei architekti