Expozice Jana Eskymo Welzla

Expozice Jana Eskymo Welzla
Grafika:Colmo
Address: Žižkova 1, Zábřeh, Czech Republic
Investor:Vlastivědné muzeum v Šumperku, Město Zábřeh
Project:2019
Completion:2020


Výtvarné řešení expozičních prvků (perpetuum mobile, diorama, poník): Tereza Brussmannová
Návrh nové expozice vychází z myšlenky představení zábřežského rodáka Jana Welzla jako osoby vrstevnaté: životní příběh cestovatele zasazený do širšího kontextu jak historického, tak společensko-kulturního. Expozice je založena na interpretaci osoby Jana Welzla v různých životních etapách. Vytvořením šesti stěžejních témat Welzlova života se návštěvník seznamuje s polárníkovým příběhem. Záměrem expozice je nechat návštěvníka pomyslně vstoupit do vlastního světa této svérázné postavy. Novou expozici umisťujeme do podkrovního prostoru budovy. Půda, jakožto místo tajemné a skryté, zde představuje analogii vzrušujícího a neznámého světa dalekého severu. Tento svět je dán do záměrného kontrastu s důvěrně známým a bezpečným světem střední Evropy, který najdeme v prostředí výstavních sálů piana nobile měšťanského domu. Vytváří se tak nový výstavní prostor, který kapacitu muzea rozšiřuje a nezasahuje do stávájících expozičních celků.
Rusina Frei architekti
0 comments
add comment

more buildings from Rusina Frei architekti