Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti

Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti
Address: Štefánikovo náměstí, Staré Město, Liberec, Czech Republic
Project:1999
Completion:2000


První společné dílo bratrů Stolínových se vymyká ustálené představě o památníku. Oba autoři za tuto realizaci získali v roce 2001 Čestné uznání Grand Prix architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře.
Památník je tvořen dvěma síťovanými stěnami z kovu a „ožívá“ teprve při vstupu návštěvníka, kdy se automaticky zapnou světla, proudění vzduchu a pohyblivé elektronické texty o datech a místech bojů, jejichž obětem je památník zasvěcen. Do vnitřku památníku byla uložena prsť z 9 bojišť 2. sv. války. Dodejme ještě, že památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti je výstižně umístěn v parku na náměstí, jehož celou jednu stranu tvoří historická budova - kasárna – kde sídlí vojáci nepřetržitě již od roku 1867.
0 comments
add comment

more buildings from Jan Stolín, Petr Stolín