Novostavba Student House Holešovice

Novostavba Student House Holešovice
Spolupráce:Jana Kafková, Lucie Cutáková
Investor:Karlín Group
Project:2015


Dům se vědomě hlásí k velkoměstskému formátu staveb s pevnou uliční čarou. Fasády budov s otevřeným parterem jsou přirozeným partnerem uličního prostranství. Spolu se stromořadím vytvářejí příjemné městské prostředí, ve kterém je široký chodník samozřejmostí. Právě tento způsob stavění je v této části Holešovic patrný jen na několika osamocených domech přelomu 19. a 20. století, které zde trčí, jako zbytky po bombardování. Necitlivé zásahy zejména dopravních staveb socialismu téměř zničily charakter městskosti. Proto navrhujeme vykřesat zpět krásné městské prostředí, zpevnit rozbitou uliční strukturu a umožnit tak výstavbu příjemných a bezpečných ulic. Navrhujeme dům, který bude moderní svým technickým vybavením, ale vědomě tradiční svým kompozičním uspořádáním, aby byl jednou z prvních hrdých staveb, na cestě k oživení Holešovic v pulzující a atraktivní městskou čtvrť.
0 comments
add comment

more buildings from Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.