Mitrowicz

Mitrowicz
Coauthor: Jan Vojtěch
Spolupráce:Anna Chomjaková
Address: Koloděje nad Lužnicí 1, Týn nad Vltavou, Czech Republic
Project:2008
Completion:2018
Zámek Mitrowicz prošel náročnou desetiletou záchranou, kdy byl převzat v havarijním stavu, po povodních, narušenou statikou a desítky let bez údržby. Areál se nachází v Kolodějích nad Lužnicí nedaleko Týna nad Vltavou. Jedná se o převážně barokní areál, jehož historie sahá až do poloviny 16. stol. Pro areál je charakteristické drobné měřítko a rozvolněná zástavba prostoupená parkem.

Dominantní budovou areálu je zámek s přiléhající kaplí. První patro zámku je určené pro veřejnost, kde si mohou projít návštěvnickou trasu. Druhé podlaží je pak stejně jako protější budova bývalého pivovaru určena k ubytování hostů, které je poskytováno jen v rámci skupin, celkově až 46 lůžek.

K areálu náležely též budovy starého lihovaru, které se bohužel nepodařilo zachránit. U torza stodoly, které se nachází v zadní části pozemku, se podařilo zrekonstruovat obvodové zdivo, přičemž vznikl nezastřešený prostor nabízející příjemné útočiště pro pořádání sezónních venkovních akcí.

Veřejný prostor areálu má přírodní, parkově upravený charakter a nabízí kvalitní a atraktivní odpočinek. V parku bylo vysázeno více než 11.000 sazenic a 30 stromů. Dále nabízí koupací přírodní jezírko, bylinkovou zahrádku, skleník či ohniště.

Kvalita areálu spočívá nejen v architektuře samotné, ale i v bohaté malířské výzdobě zámku a přilehlé kaple. Přístup k rekonstrukci lze charakterizovat jako velmi tradiční a konzervativní. Vybrané budovy byly opraveny v duchu původního historického detailu, tvarosloví a tradičních materiálů. Významnou roli sehrála i přítomnost rozsáhlých nástěnných maleb v reprezentačních prostorách zámku a zámecké kapli, za jejichž úplnou záchranou stojí nemalé úsilí investora.

Moderní architektonické zásahy jsou téměř výhradně svázány s adaptací vybraných částí pro účely ubytování hostů a doprovodných aktivit. Volba kontrastně strohého architektonického výrazu zřetelně poukazuje na to, které části jsou historické a prošly rekonstrukcí, a které jsou do objektu nově vsazeny. V historicky cenných prostorách zámeckých pokojů jsou nové prvky osazeny volně do prostoru. Odsazením od stěn jsme nechali co nejvíce vyniknout původním proporcím a prostorovému působení dotčených prostorů. Současně jsou tak minimalizovány stavební zásahy do historicky hodnotného zdiva.

V současné době probíhá další fáze rekonstrukce, a to sice pivovarských sklepů, které navazují ze zadní části na správcovskou budovu. Tyto prostory budou v budoucnu sloužit k pořádání menších akcí a setkání, popřípadě koncertů. V současnosti byla dokončena rekonstrukce kočárovny nacházející se v zadním traktu areálu.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier Flera LABOR13