Microsoft HQ Consolidation Project Prague

Budova BBC Delta-II

Microsoft HQ Consolidation Project Prague
Address: Vyskočilova 1461/2a, Michle, Prague, Czech Republic
Investor:Microsoft s.r.o.
Completion:3.2015 – 4.2016
Area:11123 m2


Zadáním projektu bylo vytvoření kancelářského prostoru pro zaměstnance společnosti Microsoft v nově dokončeném kancelářském objektu Delta II v areálu Brumlovka Business centre v Praze Michli.
Investor si pronajal prostory v části přízemí budovy (0.NP) a v pěti nadzemních podlažích (4.NP – 8.NP).
Architektonické řešení
Architektonické řešení interiéru vyplynulo z požadavků investora na pracovní prostředí zaměstnanců, plánu budoucího rozvoje pronajatých prostor investorem a designového názoru architekta. Požadavky na kancelářské prostory jsou založeny na moderních trendech a podloženy vlastním průběžným výzkumem investora v této oblasti (tzv. Workplace Advantage program – Microsoft Real Estate & Facilities).
Návrh byl během procesu navrhování průběžně důkladně konzultován s předními zahraničními odborníky na organizaci pracovního prostředí a oponován zahraničními architekty se znalostí navrhování pracovního prostředí firemních kanceláří Microsoft.
Důraz byl v návrhu kladen na spolupráci využívající moderních mobilních technologií, projevujících se nových možností práce na dálku (mimo kancelář). Prioritou byla jak pro investora tak pro architekta kvalita a flexibilita pracovního prostředí.

Vnitřní prostory jsou členěny na dva hlavní druhy:
- prostory přístupné klientům – tzv. customer zone – v přízemí a v části posledního 8. podlaží
- prostory zaměstnanců firmy – tzv. employee zone – ve 4. – 8. nadzemním podlaží
Klientské zóny jsou určeny pro kontakt s klienty, zejména odbornou veřejností a obchodními partnery. V těchto zónách jsou zejména rozličné prostory pro jednání, prezentace a setkávání doplněné o prezentaci produktů společnosti. Prostory plní reprezentativní funkci – prezentace technologické společnosti.
Zaměstnanecké zóny jsou určeny ke kancelářské práci zaměstnanců. Jsou zde umístěny zejména samotná pracovní místa a řada různých prostorů pro setkávání a spolupráci. Pracovní místa jsou vesměs v open-space kancelářích, které jsou doplněny o uzavřené prostory pro individuální soustředěnou práci (tj. hlavně místnosti phone) a o místnosti pro spolupráci a jednání (tj. místnosti focus, teamroom a různě velké jednací místnosti). Nejsou navrženy žádné samostatné (buňkové) kanceláře. Pracovní místa jsou organizovány nejvíce do skupin – týmů o velikosti hlavně 18 – 20 osob.
Na každém podlaží je společný prostor – tzv. hub – určený pro neformální setkávání a občerstvení pracovníků. Cílem je vytvořit možnost společného odpočinku a výměny informací i mimo formální standardní kancelářské prostory. Komunitní atmosféru podporuje i propojení všech hubů schodištěm – přes všechna zaměstnanecká podlaží.
V pohledově exponovaných místech jsou z dekorativních, orientačních a akustických důvodů povrchy stěn opatřeny designovým dřevěným, keramickým, HPL, textilním obkladem nebo barevnou či stěrkovanou plochou či fototapetou (tzv. feature wall).
V open-space kancelářích budou položeny lepené šedé koberce, v uzavřených menších místnostech (phone, focus) jsou shodně s barevným nátěrem stěn barevné.
Vybrané stěny jsou opatřeny popisovatelným nátěrem nebo obloženy popisovatelnými panely (whiteboard). Vybrané povrchy jsou tvořeny akustickými panely nebo akustickým obkladem.

Popis konstrukcí stávajícího objektu:
Architektonické řešení interiéru dotčených prostor v přízemí a v nadzemních patrech vychází z požadavků klienta k členění na jednotlivé části a místnosti a požadavky na technické vybavení a materiálové a stavebně technické řešení, zajišťující požadovaný standard kancelářských prostor.
Konstrukční výška podlaží 1.NP/DI je 4,50 m 0.NP/DI je 4,95 m. V ostatních běžných nadzemních podlažích je konstrukční výška 3,90 m. V suterénech je konstrukční výška od 2,80 do 5,10 m. Stropy v suterénech jsou v každém podzemním podlaží vždy ve dvou výškových úrovních propojených šikmou deskou.
Stavbou interiéru nebylo zasahováno do obvodového pláště ani vnějšího vzhledu budovy. Vložení interiérového schodiště mezi patry 4 – 8 NP si vyžádalo úpravu ve statické části projektu.
Projekt interiéru zahrnuje nové dispoziční řešení pronajatých kancelářských prostor, včetně výstavby nových SDK příček, pokládku zdvojených podlah, úpravu v řešení zavěšených SDK podhledů a minerálních podhledů, a nové instalace elektro včetně svítidel, AV techniky a slaboproudé kabeláže. Nové dispoziční řešení si vyžádalo úpravu projektů požárního řešení stavby, EPS, EZS a stabilních hasicích zařízení (sprinklery), vzduchotechniky a chlazení, vytápění a zařízení zdravotechniky.
Nové vnitřní konstrukce jsou tvořeny systémovými SDK příčkami nebo rámovými prosklenými příčkami s dvojitým zasklením s odpovídající požární odolností a vzduchovou neprůzvučností dle standardu požadovaným investorem (a ČSN).
Interiér je doplněn nábytkovým vybavením včetně atypických truhlářských výrobků.

Dispoziční řešení
Vstup do řešených nájemních prostor je řešen přes hlavní recepci v přízemí objektu Delta-II (0.NP) z ulice Vyskočilova. Z prostoru recepce je přístup přes objektové turnikety k výtahům do vyšších podlaží a dalším nájemním celkům, a přímo vedle recepce též do zákaznických prostor firmy v přízemí (tzv. customer centre).
V zákaznickém centru se nachází výstavní zóna produktů společnosti a konferenční místnosti různých velikostí, včetně auditoria pro 160 sedících osob. Otevřené prostory jsou kromě propojení všech prostor určeny také pro občerstvení návštěvníků, neformální setkávání a prezentaci produktů společnosti. V zadní části jsou zřízeny nové WC pro klienty včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu. Prostory jsou využitelné také pro setkávání a školení vlastních zaměstnanců.
V nadzemních podlažích 4NP – 8NP se nacházejí kancelářské prostory členěné dle tvaru budovy na severní a jižní křídlo. Obě křídla jsou na každém patře přístupná z výtahové a schodišťové lobby uprostřed dispozice. V severní polovině je pak prostor rozdělen na dva požární celky, propojenými požárními dveřmi. Jižní polovina je rozdělena na 3 celky, prostřední požární úsek je spojený nově vloženým interiérovým schodištěm přes všechna řešená patra.
V prostorech kolem tohoto schodiště se nachází kuchyňka se sezením, tzv. „HUB“, přístupná všem zaměstnancům ze všech kancelářských prostor společnosti. Hlavní hub je umístěn na 7. NP – je doplněný o multifunkční prostor (tzv. creative space), prostory technické podpory zaměstnanců (tzv. techlink) a místnost pro podporu maminek s dětmi.
Volný kancelářský prostor (open-space) je členěn vloženými místnostmi (phone, focus, teamroom, konference, atd) na menší části – pracovní týmy.
V 6. NP je umístěna centrální serverová místnost.
V severovýchodním kvadrantu 8. NP je umístěna druhá část zákaznického centra. Plní podobné funkce jako zákaznické centrum v přízemí (reprezentace, setkávání, prezentace, vyjednávání, podpora komunikace apod.). Bude využívána zejména vedením společnosti.
Pomocí výtahu i společným centrálním schodištěm objektu je možné vystoupit na střešní terasu, kde bude situovaná BBQ zóna se sezením a kuřácká zóna.

Interiérové vybavení a nábytek
Do jednotlivých prostor je navrženo odpovídající interierové vybavení a nábytek.
K vestavěnému interiérovému vybavení patří zejména: vestavěné šatní a policové skříně, kuchyňky, vybavení kopírovacích nik, vestavěné niky se sezením, zařízení hubu a zaměstnanecké skříňky. V zákaznických zónách k vybavení patří také pulty pro prezentaci produktů a barové pulty pro občerstvení.
K interiérovému vybavení patří také vybavení AV technikou v jednacích a kolaborativních prostorech (nástěnné monitory, digitální promítání, dotykové displeje, kamery, reproduktory, videostěny, atd). Je počítáno se zapojením interaktivních digitálních technologií do pracovního prostředí (např tzv. systémy LRS a PPI).
Okna jsou nad rámec standardu budovy (exterierové lamelové zastínění), vybavena vnitřním roletovým zastíněním (screeny). V některých prostorech je zastínění zaplněno závěsy pro úplné zatemění (blackout).
S.H.S architekti
0 comments
add comment

more buildings from S.H.S architekti s.r.o.