Mateřská škola Dolní Břežany

Mateřská škola Dolní Břežany
Address: K Hradišťátku 900, Dolní Břežany, Czech Republic
Investor:Obec Dolní Břežany
Project:2015-17
Completion:2019-20
Area:815 m2
Built Up Area:969 m2
Site Area:3441 m2
Built Up Space:4966 m3
Price:78 000 000 CZK


Krajinné úpravy: Zdeněk Sendler
Spolupráce:
IQ Project.cz
Foto: Lubor Sladký, Pavel Kučera, Rostislav Stroin
Architektonické řešení
Objekt mateřské školy se hmotově skládá ze základního obdélníku, jehož náplní jsou provozní místnosti zázemí dětí a vychovatelek a třech „prstů“ - tubusů, které obsahují herní a pobytové místnosti. Tato diverzifikace provozů v půdorysném schématu je v hmotovém řešení podpořena stoupající hmotou tubusů směrem do prostoru zahrady, do kterého jsou prsty otevřeny velkou prosklenou stěnou zapuštěnou do jejich hmoty.
Prosklené stěny umožňují přímý výstup z heren na vnější terasy, do zahrady a k dětským hřištím. Tyto stěny jsou zapuštěny do tubusu tak, aby byl vytvořen krytý přechod mezi interiérovou a exteriérovou částí. Zároveň se hmota tubusu od těchto předělů rozevírá do zeleně zahrady.
Stínění stěn v době přímého slunečního svitu je navrženo vnějšími žaluziemi osazenými na rozhraní stěny a terasy, jejichž spuštěním je možno také výhodně stmívat prostor heren v době poledního klidu dětí. Do bočních stěn denních místností dětí jsou hravou formou osazena kruhová okna, imitující letící bubliny. Tento princip osazení bočních otvorů omezuje možnost průhledu do vnitřních prostorů heren mezi sebou.
Pro získání dostatečného a především rovnoměrného osvětlení prostoru heren v zadní části a prostor zázemí v hloubce traktu budovy jsou do konstrukce střechy vloženy světlovody.
Vnější fasádu objektu tvoří obklad z cementovláknitých desek Cembrit Grey Patina v nepravidelném rastru. Tento fasádní obklad je v místech heren na stěnách orientovaných do zahrady řešen jako dvojitá fasáda, skrývající úložné prostory pro hračky, sportovní náčiní a další pomůcky používané při hře dětí, případně jako úložné prostory pro nezbytné prostředky pro údržbu objektu a zahrady.
Zvětšená tloušťka obvodové konstrukce je zároveň využita pro různou hloubku osazení kruhových oken vůči ploše fasády. Tímto řešením vznikají jakési válcové prostory přístupné dětem jak ze strany zahrady, tak z prostoru heren.
Rozšířená obvodová stěna heren je vytvořena ze standardní konstrukce obvodové stěny, ke které je ze strany interiéru přisazen truhlářský prvek - skrytý vestavěný úložný systém s policemi, jehož pohledovou část tvoří interiérový obklad. Tento obklad je v určitých částech možno otevírat jako vestavěné skříně. Kruhová okna umístěna na interiérové straně obvodové stěny jsou osazena do zdvojeného nosného tubusu s tepelnou izolací. Tubus je kotven k železobetonové konstrukci obvodové stěny.

Dispoziční řešení
Mateřská škola je přízemní třítřídní pro 3x 28 dětí, s orientací herních prostor a venkovních teras směrem k jihozápadu. Objekt má jeden hlavní společný vstup z východní strany z obytné zóny.
Ze zádveří je přístupná společná chodba, která je páteří objektu a zpřístupňuje jednotlivé pobytové prostory dětí s vlastním zázemím. Vedle zádveří je umístěno bezbariérové WC. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí – šatna, umývárna + WC, dále pak technickým zázemím – sklad lůžkovin a sklad s WC pro pedagogický personál.
Ze společné chodby, severním směrem, je přístupná i samostatná zóna – pedagogické zázemí ředitele školy a vychovatelek – ředitelna, místnost pro zájmovou činnost a z této místnosti přístupný sklad. Od vstupu směrem na jih je za bezbariérovým WC z chodby přístupná technická místnost, dva skladovací prostory a sociální zázemí pedagogů – šatna se sprchou a samostatně přístupné WC.
Stravování dětí je formou dovážených či upravovaných jídel. Pro tento účel jsou vymezeny 2 přípravny jídel, přičemž jedna z přípraven je společná pro dvě oddělení školky a jedna je navržena jako samostatná pro možnost případného budoucího provozního oddělení. Všechny přípravny jsou řešeny s výdejem do jednotlivých tříd. Děti mohou využít i dvě venkovní WC, v případě pobytu na dětském hřišti. Celý areál mateřské školky je půdorysně vymezen a ohraničen oplocením. Do prostoru zahrady je umožněn vjezd v severní části pozemku.

Orientace, osvětlení a oslunění
Herní a pobytové prostory školky jsou orientovány směrem k jihu a jihozápadu, což zajišťuje osvětlení a oslunění těchto ploch. Stejně tak umístění venkovních ploch pro pobyt dětí mimo budovu školky na jižní a západní straně budovy zaručuje dostatečné denní působení slunečních paprsků. Osvětlení všech heren a ostatních pobytových místností a pracovišť odpovídá požadavkům platné legislativy.

Materiálové řešení
Objekt je založen na základových pasech š. 800 mm a hloubky minimálně 1000 mm. Podlahová deska je navržena tl. 250 mm, podkladní beton tl. 100 mm. Konstrukční systém je navržen stěnový, s obvodovými nosnými monolitickými ŽB stěnami tl. 250 mm. Strop je řešen jako monolitický ŽB trámkový s roztečí trámků cca 1000 mm, výška trámků je 300 mm, tloušťka železobetonové desky je 100 mm.
S.H.S architekti
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Modré nebe a zelená tráva jsou nadbytečné
Vojtěch Šrut
10.04.21 10:35
...No,...
šakal
10.04.21 03:40
show all comments

more buildings from S.H.S architekti s.r.o.