KPMG HQ

Budova Florenc Office Center

KPMG HQ
Address: Pobřežní 648/1a, Karlín, Prague, Czech Republic
Investor:KPMG Česká republika, s.r.o.
Completion:8.2017 - 7.2018
Area:11000 m2


Zadáním projektu byla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu včetně návrhu nového řešení kancelářských prostor pro zaměstnance společnosti KPMG ve stávajícím kancelářském objektu Florenc Office Center v Praze 8, Karlíně. Budova Florenc Office Center je administrativní budova třídy A nacházející se na rozhraní Prahy 1 a Prahy 8, která je od roku 2003 sídlem české centrály KPMG.
Nově upraveny a navrženy byly vnitřní prostory v suterénu budovy na úrovní 1.PP, v obou vstupních podlažích budovy v 0.NP a v 1.NP a všechna nadzemní kancelářská patra budovy 2.NP - 9.NP.
Interiér kanceláří vyhrál v soutěži Kanceláře roku 2018 ocenění v kategorii Poradenská kancelář.
read more
Architektonické řešení
Architektonické řešení interiéru vyplynulo z požadavků investora na pracovní prostředí zaměstnanců při souběžné implementaci designových nároků a potřeb. Návrh kancelářských prostor byl založen na moderních trendech uplatňujících se ve světě v organizaci a designu administrativních prostor. Prioritou návrhu byla kvalita a flexibilita pracovního prostředí.
Navržené kancelářské prostory jsou v principu přístupné pouze zaměstnanců firmy – předpokládá se pouze minimální množství návštěv „z venku“. Pro návštěvy klientů nebo externích spolupracovníků jsou určeny prostory školícího resp. zákaznického centra v 1.NP a v 8.NP, které je stavebně odděleno od prostor určených pro zaměstnance.
Navrhované prostory jsou určeny zejména ke kancelářské práci. Jsou zde umístěna samotná pracovní místa a řada různých prostorů pro spolupráci. Pracovní místa jsou vesměs v halových „open-space“ kancelářích, které jsou doplněny o uzavřené prostory pro individuální soustředěnou práci a o místnosti pro spolupráci a jednání (tj. různě velké jednací místnosti). V rámci projektu bylo navrženo i několik individuálních samostatných (buňkových) kanceláří pro vedoucí pracovníky. Prostor halových kanceláří je dispozičně členěn do menších pracovních skupin – týmů o velikosti cca 12 – 30 osob.
Všechny kancelářské prostory jsou vybaveny prostory pro telefonování (tzv. „Phone booths“) – tj. malými prostory pro vyřizování telefonních hovorů, které by mohly být rušivé pro okolí. Jedná se o systémové hotové výrobky vložené do volného prostoru kanceláří, vybavené vlastním samostatným osvětlením, přívodem el. energie a větráním.

Dispoziční řešení
Jednotlivá podlaží jsou přístupná z výtahového lobby v centru dispozice. Stávající schodiště ve vertikálních jádrech na východě a západě od výtahového lobby nebyla v návrhu uvažována pro volný pohyb osob mezi jednotlivými podlažími v rámci běžného provozu budovy.
Prostor jednotlivých podlaží je funkčně členěn jako nepravidelný pětitrakt – podél oken jsou pracoviště, paralelně s nimi procházejí komunikační (chodbové) prostory a nakonec ve středu traktu jsou pomocné, eventuálně jednací místnosti. Volný kancelářský prostor (open-space) je vizuálně rozčleněn vloženými místnostmi na menší části pro jednotlivé pracovní týmy.
Prostory pro neformální setkávání a relaxaci tzv „HUB“ jsou umístěny na každém kancelářském podlaží (2.NP – 8.NP). Ústřední částí těchto prostor je kuchyňka pro zaměstnance, doplněná o odpočinkové prostory – tzv. relax zóny. Všechny HUBy jsou navíc propojeny schodištěm mezi 2.NP až 8.NP.
Zvláštní částí dispozice je pak podlaží s jednacími místnostmi v 1.NP a v 8.NP. Jsou zde umístěny prostory pro setkávání se zákazníky nebo externími spolupracovníky – jednací a školící místnosti. Některé jednací místnosti jsou propojitelné díky mobilním příčkám.
Nájemní plocha, která je k dispozici na ustoupeném 9.NP, je využita jako společná multifunkční relax zóna s barem a zázemím, s přístupem na venkovní pochozí terasu.
S.H.S architekti
0 comments
add comment

more buildings from S.H.S architekti s.r.o.