Dům R + Dům B

Dům R + Dům B
Generální dodavatel:Stavman Praha
Address: Březovská, Vrané nad Vltavou, Czech Republic
Completion:2010


ZADÁNÍ
Byli jsme osloveni dvěma kamarády k vyprojektování a zároveň realizaci dvou rodinných domů na jednom pozemku. Pozemek se nachází na rozhraní nové zástavby obce Vrané nad Vltavou, pole a lesa. Pozemek je svažitý od silnice k lesu. Umístění domů na pozemku určuje  především orientace ke slunci, ochranné pásmo lesa, terén a odstupové vzdálenosti od hranice pozemku.
Obě rodiny měly na začátku podobné dispoziční požadavky, ale v průběhu navrhování se domy zejména kvůli rozdílným sklonům pozemku, orientaci a individuálnímu přístupu obou investorů dispozičně i hmotově odlišily. Užitná plocha je přibližně stejná.

Cílem bylo postavit dva rodinné domy a co nejefektivněji využít investované finance. Z tohoto důvodu byl zvolen jednotný konstrukční systém a až na výjimky byly použity stejné materiály. Stavba probíhala současně. Domy byly založeny tak, aby se nemusely provádět nákladné zemní a hydroizolační práce ve  velkém rozsahu tak, aby mezi obytnými prostory a zahradou nebyly žádné bariéry. Koncept umístění a zakomponování do svažitého pozemku je pro oba domy zásadní a ovlivňuje tak jejich vzhled, dispoziční a konstrukční řešení.
Hledání ideálního poměru kvality a ceny probíhalo od začátku projektování. Materiálové varianty, jednotlivá konstrukční a technická řešení byly kalkulovány dodavatelem v průběhu projekčních prací. Toto bylo dané úzkou vazbou architekta a dodavatele.

NÁVRH
Dům R se nachází na strmějším části pozemku. Je navržen jako dvoupatrový dřevěný skelet usazený na betonovém suterénu a monolitické opěrné zdi. Zeď zachycuje terén a vytváří tak na pozemku dvě rovinné terasy na různých výškových úrovních. V suterénu na spodní úrovni se nachází technické zázemí, wc s koupelnou a pokoj pro hosta, v přízemí na horní úrovni je umístěn obytný prostor s kuchyní, v patře se nacházejí ložnice a koupelna s wc. Dům má pultovou střechu zvednutou směrem k lesu. V hlavním obytném prostoru jsou okna a dveře situována ve třech stěnách, což zajišťuje dostatek světla, pěkný výhled do přilehlého lesa a bezprostřední kontakt se zahradou.

Dům B se nachází na mírnějším svahu pozemku. Je navržen jako jasná kubická hmota částečně na betonové desce a částečně visutá nad terénem. Vzniklý prostor pod domem je využíván k příležitostnému skladováni dřeva a ostatních věcí potřebných k údržbě zahrady a domu.
Dominantou vnitřního prostoru je betonové schodiště s krbem, které odděluje hlavní obytný prostor od kuchyně s jídelnou. Objekt je orientován převážně jihovýchodním směrem na zahradu a les, kam se otevírá velkými prosklenými plochami. Přechod mezi interiérem a exteriérem je tvořen dřevěnou terasou – molem.

KONSTRUKCE, TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Domy jsou postaveny jako rámové dřevostavby z fošen (two by four), spodní stavba je z monolitického betonu a betonových tvárnic. Obklad větrané fasády je z hoblovaných modřínových hranolků s přiznanou mezerou, kotvených nerezovými vruty. Barevně jsou domy odlišeny tak, že  fasáda domu B je napuštěna přírodním tmavým dehtem, fasáda domu R je ponechána v přirozené barvě modřínu a počítá se s tím, že dřevo časem vlivem povětrnosti zešedne. Okna jsou dřevěná v laku - kombinované otevíravé a fixní části. Monolitický beton je ponechán bez dalších úprav. Střecha u domu R je z falcové lakované krytiny, u domu B je provedena jako plochá pomocí hydroizolační folie chráněné kačírkem. Obě střechy jsou provětrávané.
V interiéru byly materiály řešeny individuálně diskuzí s investory s důrazem na použití kvalitních přírodních materiálů.
Technické vybavení domů je na standardní úrovni. Ústřední vytápění s deskovými radiátory, pod velkými prosklenými plochami jsou použity podlahové konvektory s ventilací. Dům B je vybaven solárním ohřevem teplé vody. Velké prosklené plochy oken a dveří jsou chráněny vnějšími lamelovými žaluziemi v barvě rámů oken na elektrický pohon. Tepelné vlastnosti obou domů odpovídají nízkoenergetickému standardu.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
noooo
rk
15.04.11 01:06
spýž
Matej Marada
15.04.11 01:53
Perfektné
Matej Farkaš
15.04.11 08:07
spýž
takyarchitekt
23.04.11 09:36
Životní prostředí
Dr.Lusciniol
23.04.11 09:45
show all comments

more buildings from LABOR13