Dům hudby Pardubice

Rekonstrukce interiéru společenské části

Dům hudby Pardubice
Architect: Ondřej Tuček
Spolupráce:Lenka Belanská, Jan Binter, Filip Bernard
Address: Sukova třída 1260, Pardubice, Czech Republic
Investor:Pardubický kraj
Project:2018-19
Completion:2019-20


Autor původní budovy: Jan Třeštík
Autor původních interiérů: Jan Bočan
Autor koncepční studie: Mixage, s.r.o.
Projekt celkové rekonstrukce interiérů společenské části Domu hudby zahrnoval úpravy 3 sálů (Sukova síň, Malý a Komorní sál), společného foyer ve dvou úrovních, vstupní partie Konzervatoře Pardubice, zázemí pedagogů a také přilehlých venkovních ploch, ochozů a dvora. Rekonstrukce zahrnovala i kompletní výměnu technologického vybavení a nové ozvučení a scénické osvětlení.
Budova byla postavena v 80. letech 20. století původně jako sídlo KV KSČ podle projektu Jana Třeštíka, autorem interiérů byl Jan Bočan. Po sametové revoluci byla zasvěcena hudbě – je zde sídlo Konzervatoře, Komorní Filharmonie a dalších hudebních organizací. Cílem modernizace byla celková revitalizace interiérů a jejich přizpůsobení potřebám současných uživatelů a návštěvníků. Bylo nutno navrhnout řešení na míru pro jednotlivé sály, zahrnující akustická opatření, nové povrchy, vybavení a mobiliář. Všechny prostory byly vybaveny vzduchotechnikou a novým osvětlením, část prostorů doznala i dispozičních změn pro lepší provozní vazby, přehlednost a orientaci. To se týkalo zejména školní části, kde byla vybudována nová recepce na místě zrušeného schodiště.
 Návrh zahrnoval i na míru vytvořený orientační a propagační systém, výsadbu zeleně namísto vykácených stromů a opravu a kultivaci přilehlých venkovních teras, květníků a dvora.
Ondřej Tuček
0 comments
add comment

more buildings from Ondřej Tuček