Nová mateřská a základní škola v Letech

Nová mateřská a základní škola v Letech
Architect: Ondřej Tuček
Spolupráce:Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Address: Karlštejnská 571, Lety u Dobřichovic, Czech Republic
Investor:Obec Lety
Project:2017-18
Completion:2019-22
Area:775 m2


Nová mateřská a základní škola v Letech získala v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022 dvě ocenění: Hlasování veřejnosti a Zvláštní cenu veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce

Hodnocení poroty: Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost.
read more
Školní areál obce Lety je umístěn na samém kraji zastavěného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotlivé budovy byly od samého počátku navrhovány jako samostatné pavilony, pospojované přízemními krčky.

Hlavním architektonickým principem návrhu je prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště.

Jako konstrukční systém byly použity režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací – ty se pohledově uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru. Stropy jsou vložkové s prefabrikovanými a ocelovými nosníky, střecha školy je dřevěná se sbíjenými vazníky.

Obě budovy jsou propojeny přízemním krčkem, který slouží i jako vstupní zádveří. Jde o nevytápěný prostor, s fasádou ze skleněných profilů Profilit. Obdobně je řešeno i vstupní zádveří školy.

Mateřská škola zahrnuje 3 oddělení s nezbytným zázemím. Základní škola je určena pro první stupeň a obsahuje 6 shodných čtvercových učeben s okny vždy po dvou stranách. V přízemí jsou umístěny šatny a také jídelna s kuchyní, která slouží pro mateřskou školu.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavním hlediskem je vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo a PUR stěrky na podlahách a dřevěný nábytek a okna.
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
0 comments
add comment

more buildings from Ondřej Tuček