Terapeutická komunita Heřmaň – SANANIM

Terapeutická komunita Heřmaň – SANANIM
Address: Heřmaň 36, Heřmaň, Czech Republic
Investor:SANANIM z.ú.
Completion:2013 - 2016
Area:1170 m2
Built Up Area:990 m2
Built Up Space:6150 m3


Terapeutická komunita — Komunita slouží klientům organizace SANANIM, kteří se léčí ze závislosti na drogách. Jedná se o starší klientelu s mnohaletou drogovou kariérou. V komunitě tráví přibližně 1 rok, poté odcházejí do doléčovacích programů. Terapie sestává z psychoterapie, pracovní terapie, sociální práce, sportovních aktivit a dalších složek. Probíhá v několika fázích, a postupně se zvyšuje samostatnost, odpovědnost a nároky kladené na klienta. Kapacita zařízení je 20 lůžek.

Minulost — Zemědělská usedlost „U Karáska“ je patrná už na mapách I. vojenského mapování z let 1764-1768. Leží na samotě mezi dvěma koryty řeky Blanice, blízko obce Heřmaň v jižních Čechách. K usedlosti patří zemědělské pozemky a areál autokempu.
Dvě přestavby v letech 1995 a 2005 nenávratně překryly starší vrstvy a členění objektu. Bylo dostavěno křídlo s apartmány a byt majitele se zdobným štítem, povrchy fasád v kombinaci přírodního kamene, bílé omítky a cihelných prvků. Bohužel bez historických nebo provozních souvislostí. Celkově byl objekt v přijatelném technickém stavu, proto jsme se s investorem soustředili na hledání optimálního provozního řešení a nově dostavěné hmoty.

Návrh — Všechny potřebné prostory komunity nebylo možné do původního objektu umístit. Také z toho důvodu je ve dvoře přistavěná spojovací chodba a komunitní místnost stojí vně půdorysu usedlosti. Bydlení terapeutů i klientů, jídelna s kuchyní, klubovna, kancelář a ordinace, technické a provozní místnosti, jsou v původních stavbách.
Chceme, aby nejnovější etapa v historii usedlosti byla jednoduše čitelná. Dostavěné prostory jsou dřevostavba a mají shodné konstrukční a materiálové řešení. Detaily a návaznosti jsou jednoduché a minimalistické. Pohledový trámový strop je nesený ocelovými a dřevěnými sloupky. Společné místnosti a prostory, staré i nové, jsou propojeny materiálem podlahy – cihelnou dlažbou. To má symbolický význam, každý by měl mít pocit, že když se z vlastní vůle stal členem komunity, prostory jsou pro něj otevřené. Dlažba je přerušená jen při vstupu do komunitní místnosti a jídelny kamenným prahem. Znamená to vytržení z běžného rytmu a důraz na zvláštní význam těchto místností.

Komunitní místnost — Z hlediska komunity má zvláštní význam, slouží pro pravidelnou skupinovou terapii, otevřené rozhovory mezi terapeuty a klienty. Důležitý je motiv kruhu při uspořádání židlí nebo jako osvětlení na stropě. Přemýšleli jsme, jestli má komunitní místnost stát odděleně v areálu, aby bylo její použití sváteční a zvláštní. Ale skupinová terapie je normální, každodenní součást léčby. Výsledkem je komunitní místnost jako součást dispozice, zároveň však vybíhá mimo půdorys původního statku do okrasné zahrady.

Chodba — Chodba je neformální místo pro setkávání a denní provoz, vše propojuje. Je součástí dvora i komunity, má vnitřní prosklený prostor a vnější krytý ochoz. Důležitá je osa, která prochází od vstupní branky, přes hlavní vchod a chodbu, skrz střední křídlo usedlosti a komunitní místnost do zahrady. Je to optické propojení vnějšího okolí s dvorem a soukromou zahradou na severní straně areálu. 

Jídelna — Pro život komunity má společné jídlo velký význam. Pokrmy připravují sami klienti. Jídelna je umístěna v rohu usedlosti, kde se zachovalo kamenné zdivo původního statku. Do jídelny se prochází starým kamenným portálkem. Z bývalé komunity v Němčicích je do jídelny přestěhován velký společný stůl jako důležitý artefakt.

Klubovna — V severní části stodoly bylo vložené původní dřevěné patro na masivních trámech. To je nově upraveno na neformální klubovnu komunity. Je to jeden velký prostor, kde se „mimo službu“ potkávají terapeuti s klienty. Vestavba je konstruována nezávisle na krovu a zateplena z vnitřní strany kamenného zdiva. 

Ubytování klientů — Ubytování klientů je v jednoduchých podkrovních pokojích. Vzniklo přestavbou původních patrových apartmánů a využitím prázdné půdy. Vložená společná komunikace je na obou koncích schodišti spojena s dvorní skleněnou chodbou. Část dispozice pro klienty je tak uzavřena do dalšího symbolického kruhu.

Film „Pravidla lži“ — Komunita v Heřmani vznikla přestěhováním původní terapeutické komunity v Němčicích, kde se natáčel film Pravidla lži. Film ukazuje původní prostory i způsob života v terapeutické komunitě.
0 comments
add comment

more buildings from SPORADICAL architektonická kancelář