Bytové domy Affinity

Bytové domy Affinity
Dodavatel:Skanska a.s., Závod Residenční výstavby
Address: Pyšelská ulice, Chodov, Prague, Czech Republic
Investor:Skanska Reality a.s.
Completion:6/2015


Řešení bytového domu Affinity vychází z původního urbanistického řešení celé lokality a navazuje na výstavbu v okolí. Bytový dům je navržený pro 64 bytových jednotek a 2 jednotky komerční, umístěné v parteru objektu.
Základem řešení je hmota polozapuštěného podzemního podlaží, která tvoří „sokl“ objektu. V tomto soklu se nacházejí dvě podzemní podlaží určené pro 2 nebytové jednotky, parkovací stání a technické vybavení objektu. Na tomto „soklu“, který vychází z ortogonálního rastru lokality, jsou navrženy dvě hmoty (sekce) bytového domu o pěti nadzemních podlaží, se severo–jižní orientací podélné osy. Ty svojí hmotou volně navazují na bytovou výstavbu v severní části území, včetně mírného pootočení hmoty. Předstupující hmota navržených sekcí na jižní straně vytváří uliční frontu, která je potvrzena v parteru umístěním obchodních ploch podél komunikace. Fasády obou sekcí jsou pojednány shodně šedou barvou v kombinaci dvou základních odstínů světlé a tmavé. Proříznutí hmot v místě teras je zdůrazněno fasádním pláštěm z obkladových desek s dřevěným dekorem. Výplně balkónů jsou také navrženy ve dvou materiálových řešeních – se skleněnou výplní a z žárově pozinkované pásoviny. Kombinací těchto materiálů a polohy balkónů s různým rozmístěním oken na fasádách vzniká charakteristický vzhled domu. Obdélníková podnož je pro zdůraznění kontrastu a vypíchnutí hmot bytového domu, obložena imitací kamene a upravena pro porůstání popínavou zelení.
S.H.S architekti
0 comments
add comment

more buildings from S.H.S architekti s.r.o.