Areál firmy Dermatex

Areál firmy Dermatex
Address: Komerční zóna K Belnici, Jesenice, Czech Republic
Investor:Dermatex, spol. s r.o., Vinko Kraus
Project:2006 - 2009
Completion:2008 - 2009
Built Up Area:1140 m2
Built Up Space:8700 m3
Price:35 000 000 CZK


Administrativně-skladový areál byl navržen pro potřeby firmy DERMATEX. Firma je výrobcem a designérem obuvi a volnočasové módy. Vlastní výroba je realizována v různých koutech světa. Výrobky jsou v kontejnerech dováženy kamiony do centrálního distribučního skladu a odtud dále redistribuovány v měřítku palet a krabic jednotlivým prodejcům. K distribučnímu skladu bylo potřeba připojit vlastní sídlo firmy - administrativní část. Požadavkem stavebníka bylo vytvořit reprezentativní, domácí a osobité prostředí pro vedení firmy a několik pracovníků.
Nejdůležitějším úkolem při navrhování areálu bylo vytvoření soukromí klienta a vymezení vlastního prostoru firmy v rámci neosobní a na nic nenavazující parcelace komerční zóny na okraji obce. Výstavba na okolních pozemcích nebyla v době návrhu známá a nenalezli jsme ani žádný jiný vztah k okolí, kromě zatím zajímavých jižních výhledů, které jsou ale jen dočasné. 
Výsledkem návrhu je kompaktní objekt tvaru L, sdružující v jednom stavebním objemu obě funkce. Tento celek je  přestřešený jednoduchou rovinou 15% pultové střechy, snižující se směrem do zadní, západní, části pozemku. Obdélníková distribuční hala o výměře 1000 m² je výškově proměnná od 5 do 8 metrů, na vyšší část haly, na severní straně, dispozičně i objemově navazuje úzká administrativní část. Třípodlažní objekt administrativního centra je orientován kancelářskými plochami směrem na jih a východ do vlastních parkově upravených  zelených ploch a zabírá širší trakt budovy. Užší severní trakt je využitý pro společnou pobytovou chodbu s kuchyňkami a přímým schodištěm. V přízemí administrativní budovy je umístěna prodejna, kanceláře a zázemí zaměstnanců. V obou patrech jsou pak běžné kancelářské provozy. V nejvyšší části třetího podlaží je umístěna nejdůležitější místnost – vzorkovna obuvi s horním přirozeným osvětlením a policemi lemovanými stěnami.  Hala je napojena na manipulační venkovní plochy zásobovacím dokem se zvedací manipulační plošinou pro kamiony a širokými garážovými vraty pro nakládání do dodávek a malých nákladních vozů.
Vnější vzhled stavby je utvářen fasádním pláštěm z vertikálně orientovaných lamel z předzvětralého zinkového plechu o modulu 200 mm. Pruhovanost fasády nebyla uměleckým záměrem, ale důsledkem dodávky nestejných šarží plechů francouzským výrobcem. Čtvercová okna dvou velikostí jsou dle potřeby rozmístěna po fasádě. Doplňujícím a kontrapunktivním materiálem fasády jsou ocelové zámečnické prvky, především lemy oken a vstupní pergoly, které jsou opatřeny práškovým vypalovaným lakem v barvě antracitu. Střešní krytina je na obou částech totožná z titanzinkového trapézového plechu s volně rozmístěnými světlíky.
Skladová hala je navržena jako prefabrikovaný skelet se šesti poli po 7,2 m a rozponem vazníku 22 m a proměnnou výškou pod vazník. Sloupy jsou vetknuté do základových kalichů, vazník je uložen šikmo ve sklonu 15 %.
Administrativní budova je navržena jako monolitický stěnový systém s pohledovým betonem ze strany interieru o rozponu 4,7 + 2,8 m. Stropní desky o tl. 200 mm jsou také monolitické, stejně jako střecha. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m.
Pohledový beton byl v interieru ponechán na stěnách i stropech, zakrytý je pouze na míru vyráběnými vestavěnými nábytkovými stěnami a ostatním volným nábytkem. Na podlaze v patrech jsou dřevěné lamely, v přízemí je tmavší  broušené terazzo. Povrchy v sociálních zařízeních jsou vytvořeny polyuretanovými stěrkami a nátěry v různých barvách. Finální vzhled interieru jsme  vytvářeli ve vzájemném dialogu s klientem, který je vzhledem ke své profesi designéra a obchodníka s obuví a módou, schopen vnímání jemností povrchů a barev v míře pro architekta až překvapivé.
0 comments
add comment

more buildings from DNA architekti m4 architekti