Česká architektura 2008-2009

eshop.author: Petr Pelčák
eshop.publisher: PROSTOR
eshop.release_year: 2010
eshop.format: 33 staveb, 228 stran
eshop.language: czech
eshop.price: 600 eshop.czk
eshop.our_price: 540 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 490,91 eshop.czk)
  20 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 18,00 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition eshop.expeditiondays)
 

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.
Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 33 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. Značná část kapitoly je věnována stavbám pro bydlení. V kapitole Názor hovoří L. Válka, ředitel galerie DOX v Praze. Třetí kapitola Faktografie přináší statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti). A dále ocenění vybraných osobností (J. Bočan, E. Přikryl) za celoživotní dílo, výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí v architektuře a designu (vybrané akce komentovali O. Okamura a J. Zielinski) a seznam literatury vydané za uplynulé období (vybrané tituly doporučil P. Halík).
Ročenka je doplněna zvláštní přílohou, která zahrnuje rejstříky jmenný, typologický a místní a profily architektů a fotografů.