Biografie
1997-2001 absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, obor Scénografie
2001-2007 diplomovala na FA ČVUT v Praze u profesora Fanty
2001-2002 Asistentka arch.Moravce v České televizi
2004-2005 Asistentka arch. Zvěřiny
2007-2013 spolupráce s Atelier Kunc Architects s.r.o.
2014 založení DMAE Architects

Realizations and projects