Sdružený Klub Rabštejn

Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí

Vyhlašovatel
Město Kostelec nad Orlicí

Termín vyhlášení
04.12.2020

Termín odevzdání
st 31.3.2021 17:00

Odkaz
https://zakazky ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem architektonické soutěže o návrh je nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Podrobné podmínky zadání jsou popsány v příloze P.01. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. Kč (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Ceny a odměny
1. cena - 200.000 Kč
2. cena - 150.000 Kč
3. cena - 100.000 Kč
Odměny budou rozděleny v celkové částce 50.000 Kč
0 komentářů
přidat komentář