Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?

mezinárodní konference

Pořadatel
Přátelé podlipnických kostelů

Místo konání
Hrad Lipnice a okolí

Začátek
čt 07.7.2022 10:00

Konec
ne 10.7.2022 18:00

Odkaz
www ...
KonferenceVložil
Jan Kratochvíl
Na počátku léta se na Hradě Lipnici uskuteční mezinárodní konference, která si klade za cíl rekapitulovat minulost, současnost i budoucnost jedinečného souboru gotických svatyň, které v uplynulých letech nepřehlédnutelně vstoupily do povědomí široké veřejnosti pod pojmem podlipnické kostely.

Co jsou to podlipnické kostely a jak se za uplynulých dvacet let proměnily? Jak středověké venkovské kostely v 21. století dobře využít? Jak jim vdechnout nový život? Jak citlivě skloubit staré a nové? To budou hlavní otázky letního setkání, které bude zahrnovat témata na pomezí obecné historie, dějin umění a památkové péče až po architekturu, liturgii či historickou a současnou hudbu. Setkání se zúčastní jak přední odborníci ze zahraničí jako historikové umění Bibiana Pomfyová nebo Marius Winzeler, tak i odborníci domácí: spisovatel Miloš Doležal, historici umění Jan Dienstbier, Jan Fiřt a Filip Srovnal, hudebník a muzikolog David Eben, historik Tomáš Petráček, restaurátor Michal Šelemba nebo architekti Miloslav Hanzl a Norbert Schmidt, literární historik Miloš Sládek, lipnický kastelán Marek Hanzlík a mnozí další. Součástí konference bude i zvuková hudební performance pod vedením skladatele Jana Trojana. 

Konferenci pořádají Přátelé podlipnických kostelů ve spolupráci s farností Lipnice nad Sázavou, Centrem teologie a umění při KTF UK a Národním památkovým ústavem.

Přátelé podlipnických kostelů se jako obecně prospěšná společnost začali zabývat záchranou a postupnou obnovou tří gotických kostelů stojících nedaleko hradu Lipnice již v roce 2001. Chrámy sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově postavené ve 14. století jsou unikátní z více důvodů: Všechny tři byly v průběhu staletí jen minimálně přestavovány a upravovány. Ve všech se dochovaly původní nástěnné malby. Kostely se staly neodmyslitelnou součástí krajiny kolem hradu Lipnice a své stopy nesmazatelně otiskly i do mapy obecně kulturní, stejně jako do každodenního života místních obyvatel.
0 komentářů
přidat komentář