Po stopách Camilla Sitteho a jeho ostravských realizací

Terénní přednáška

Pořadatel
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Místo konání
Sraz před budovou NPÚ, Odboje 1941/1, Ostrava

Začátek
st 27.7.2022 17:00

Konec
st 27.7.2022 19:00

Odkaz
www.npu.cz/cs/uop ...
Procházka

Ostrava

Camillo SitteVložil
Tisková zpráva
Komentovaná prohlídka výstavy Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku s jejími autory Martinem Strakošem a Romanou Rosovou a procházka po jeho stopách do Mariánských Hor. Pořádáno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě.
 
K nejvýznamnějším pracím vídeňského architekta Camilla Sitteho patří návrhy regulačních plánů nových průmyslových měst na Ostravsku. Camillo Sitte představuje jednu ze zakladatelských osobností moderního urbanismu. Studoval genius loci historické zástavby a harmonické utváření starobylých měst. Z toho odvozoval zásady, jejichž uplatněním se snažil překonat šablonovitost moderní zástavby. Usiloval o propojení racionality vědeckých metod stavby měst s uměleckým přístupem. Principy, k nimž dospěl, se snažil vtělit do konkrétních studií a projektů, a to nejen v případě vídeňské Okružní třídy. Ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad z roku 1889 zformuloval principy, které následně rozvíjel ve svých realizacích.

V Ostravě vytvořil regulační plán Přívozu, Moravské Ostravy, Mariánských Hor a ve spolupráci se synem Siegfriedem regulaci Hrušova. Zvláště Přívoz se stal ukázkovou realizací Sitteho představ o novém městském prostředí, neboť kromě regulačního plánu zde navrhl i kostel, faru a radnici. Sledování toho, jak Sitte zkoumal historická sídla, jak řešil regulační plány měst a sídel, zvláště v kontextu tehdejšího Ostravska, představuje základní osu výstavy. Po komentáři k výstavě bude následovat procházka do Mariánských Hor, kde konfrontujeme Sitteho návrh regulačního plánu této průmyslové obce s výsledným stavem. Budeme taktéž hovořit v obecné rovině o aktuálnosti jím definovaných principů v současnosti.
0 komentářů
přidat komentář

Související články