Sitte

Camillo Sitte

*17. 4. 1843Vídeň, Rakousko
16. 11. 1903Vídeň, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
Camillo Sitte byl rakouský urbanista, architekt a malíř. Byl synem česko-rakouského architekta Franze Sitteho (1818-79), který vystudoval na vídeňské akademii u Pietra Nobileho. Camillo Sitte vystudoval architekturu na vídeňské technice, potom dějiny umění a archeologii. Cestoval do Itálie, Řecka a Egypta. V roce 1875 se stal ředitelem nově zřízené Státní uměleckoprůmyslové školy v Salzburgu. Roku 1883 založil a vedl obdobu této školy ve Vídni. Je autorem knihy Stavba měst podle uměleckých zásad, popisující principy navrhování městských prostorů a způsobu nakládání s dominantními prvky těchto prostorů. V této knize také vyjádřil svůj protest proti ambiciózní výstavbě vídeňské Ringstrasse. V roce 1894 požádal o místo profesora architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění, avšak přes jeho značný věhlas mu nebylo vyhověno.
Českou architekturu ovlivnil v listopadu 1889, kdy v Olomouci přednášel o moderní stavbě měst. V následujících letech vypracoval urbanistické plány pro řadu moravských a českých měst (např. pro Děčín, Olomouc, Liberec či Teplice). Četné jeho návrhy a díla nalezneme v Ostravě. V roce 1893 vypracoval územní plán zástavby městského centra Přívozu. Nejvýznamnějšími stavbami byla novobarokní radnice postavená v letech 1896-97 (dnešní sídlo Archivu města Ostravy) a novogotický farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Sitte navrhl také nové městské centrum Mariánských Hor a zdejší dominantu, farní kostel Panny Marie Královny.