Otevřená soutěž: Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Vyhlašovatel
Czechdesign

Místo konání
Česká republika

Termín vyhlášení
19.6.2023

Termín odevzdání
po 18.9.2023 12:00

Termín výsledků
29.4.2024

Odkaz
https://www ...
SoutěžeVložil
MartinH
Městská část Praha 6 vyhlašuje otevřenou soutěž o návrh s cílem nalézt nejvhodnější architektonicko-výtvarné řešení Pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády.
O soutěži
Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie.

Součástí návrhu je rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem je vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě. Soutěž je podpořena z programu Umění pro město a nabízí příležitost pro architekty a výtvarníky zapojit se do procesu tvorby veřejného prostoru.

Charakter soutěže
Soutěž je vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh.Soutěžní podmínkyKompletní soutěžní dokumentace je k dispozici na profilu Zadavatele pod tímto odkazem: https://zakazky.praha6.cz/vz00000269

Termín odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je 18. 9. 2023 do 12:00 (poledne).Pro účast v soutěži je povinná registrace v nástroji E-ZAK! Proces registrace Zadavatel doporučuje zahájit v dostatečném předstihu před nejzazším termínem odevzdání soutěžních návrhů.

Orientační termíny průběhu soutěže
červen 2023 - vyhlášení soutěže
září-říjen 2023 - odevzdání a hodnocení návrhů v 1. fázi soutěže
leden-únor 2024 - odevzdání a hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže
únor 2024 - rozhodnutí o výběru
duben 2024 - vyhlášení výsledků soutěže a výstava návrhů

Ceny a odměny v soutěži
1. cena se stanovuje ve výši: 650 000 Kč
2. cena se stanovuje ve výši: 450 000 Kč
3. cena se stanovuje ve výši 350 000 Kč

Mezi účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude Zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 400 000 Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 200 000 Kč.

Porota
Závislá část poroty:
Ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí oddělení, Odbor územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - náměstek primátora MHMP
Mgr. Jan Lacina - radní městské části Praha 6 (kultura, sport a volný čas, bezpečnost)
Mgr. Jakub Stárek - starosta městské části Praha 6

Náhradníci za závislou část poroty:
Ing. Jana Jelínková - vedoucí odboru územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA - místostarosta městské části Praha 6
Mgr. Petr Prokop - statutární místostarosta městské části Praha 6

Nezávislá část poroty:
Richard Drury MA - kurátor, GASKDoc. Ing. arch. Luboš Pata - architekt, PATA & FRÝDECKÝ ARCHITEKTIMgr. Jan Skřivánek - kurátor, Museum KampaIng. arch. Ondřej Tuček - architekt, ARCHITEKT Ondřej TučekIng. arch. Lucie Vogelová - krajinářská architektka, TERRA FLORIDA

Náhradníci za nezávislou část poroty:
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura - architekt, pedagog FUA TUL, propagátor architektury Jiří Ptáček - kritik umění a kurátorprof.
MgA. Tomáš Vaněk - výtvarník a pedagog na AVU v Praze
Přizvaní odborníci: Plukovník Mgr. Michal Burian - Vojenský historický ústav (VHÚ)
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. - Galerie hl. města Prahy (GHMP)
Ing. Martin Hvězda - specialista na ekonomiku a rozpočty staveb
PaedDr. Jindřich Marek - Vojenský historický ústav (VHÚ)
Ing. arch. Ondřej Šefců - Národní památkový ústav (NPÚ)
Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ph.D. - Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR)

Kontakt
Dotazy k soutěži je možné pokládat přes elektronický nástroj Zadavatele, případně zasílat písemně organizátorovi soutěže na tuto e-mailovou adresu jana.cepkova@czechdesign.cz.
0 komentářů
přidat komentář