Křest publikací On, Adolf Loos a Evropan Adolf Loos

Pořadatel
Dům umění města Brna

Místo konání
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Začátek
čt 12.5.2022 17:00

Konec
čt 12.5.2022 20:00

Odkaz
https://www.dum ...
Křest knihy



Vložil
Jan Kratochvíl
Srdečně zveme na křest publikací On, Adolf Loos a Evropan Adolf Loos o životě a díle architekta Adolfa Loose v hale Domu umění ve čtvrtek 12. května 2022 od 17 hodin.

PROGRAM
Sergej Rachmaninov: Preludium cis moll opus 3, číslo 2
Klavír Jakub Smekal

Joseph Kosma: Autumn Leaves
Zpěv Tomáš Smekal, klavírní doprovod Jakub Smekal

Úryvky z Kriegerbeckových vzpomínek přečte Cyril Drozda.

ON, ADOLF LOOS
Muzeum města Brna završilo v prosinci 2021 své aktivity spojené s loosovskými oslavami (2020) knihou On, Adolf Loos, kterou vydalo ve spolupráci s Archivem města Brna a Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Publikace čtenářům umožňuje nahlédnout prostřednictvím vzpomínek plzeňského stavitele Bořivoje Kriegerbecka do života a tvůrčí činnosti Adolfa Loose. 
V prosinci 1988, shodou okolností v den narození Adolfa Loose (10. 12. 1870), zakoupilo Muzeum města Brna do sbírek Oddělení dějin architektury rozsahem nevelkou pozůstalost plzeňského stavitele Bořivoje Kriegerbecka (1891–1975). Jedná se o rukopisy psané formou deníkových záznamů a vzpomínek v letech 1928–1933. Tyto poznámky, doplněné nákresy, jsou dnes výjimečným a nenahraditelným zdrojem poznání zejména pro některé Loosovy interiéry v Plzni a pro Müllerovu vilu v Praze, na jejichž projektech i realizacích se Kriegerbeck jako zaměstnanec stavitelské firmy Müller & Kapsa a jako spolupracovník Adolfa Loose významně podílel. Reflektují dobu svého vzniku a jsou ryze subjektivními záznamy autora. Některé jeho názory, popisy situací či charakteristiky osobností, s nimiž se během spolupráce s Adolfem Loosem setkal, a o nichž se ve svých záznamech zmiňuje, dnes mohou budit kontroverze. Editoři však v jeho textech nic neměnili a uveřejňují je v plném rozsahu a znění.

Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Jana Kořínková, Karel Zoch (eds.). On, Adolf Loos – Bořivoj Kriegerbeck – On Adolf Loos, Brno 2021

EVROPAN ADOLF LOOS
Slavného brněnského rodáka Adolfa Loose připomnělo Muzeum města Brna u příležitosti 150. výročí jeho narození výstavou a obsáhlou monografií Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, kterou vydalo ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
V odborné literatuře se doposud vazby Adolfa Loose s rodným Brnem omezovaly na jeho dětství, školní docházku a sporadické pracovní kontakty. Pečlivé studium pramenů a literatury však rozkrylo vztahy, které byly kontinuální – rodina, stavebníci, architekti, přátelé. V Brně Loos často přednášel, jedním z jeho nejvýznamnějších klientů byl rovněž brněnský rodák Viktor Bauer, pro něhož projektoval v Hrušovanech u Brna a poté i v Brně v rozsahu, jaký nebyl dosud znám ani v odborných kruzích. V Brně se Loos seznámil s Bohumilem Markalousem, jehož osobnost pro něj byla zásadní ve vztahu k českým zemím. Právě v Brně se potkal s Janem Vaňkem a Karlem Lhotou, kteří významně přispěli k věhlasu pražské Müllerovy vily, Loosova „nejkrásnějšího domu“.
Badatelské aktivity z posledních let tak korigují a mnohdy zcela nově interpretují schematicky opakovaná fakta. Kniha přináší i obsáhlou studii o Loosově otci, sochaři a kameníkovi, který patřil k předním reprezentantům brněnské měšťanské kultury 2. poloviny 19. století. Nechybí ani ohlas Loosova díla u brněnských badatelů.

Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Jana Kořínková (eds.). Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy / Adolf Loos, European. His Legacy in Brno and Beyond, Brno 2020
0 komentářů
přidat komentář