Zemská centrální banka Svobodných států Sasko a Durynsko

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen

Zemská centrální banka Svobodných států Sasko a Durynsko
Jako sídlo centrální zemské banky posloužila hrubá stavba výstavního pavilonu o přesných rozměrech 52 x 42 x 22 m a střechou z pozinkovaného plechu se sklonem 20º. Materiál obvodového pláště ze šedozeleného kamene je proveden tak detailně, že nejprve působí monoliticky, tak jak to známe ze starých měšťanských domů: jasný kvádr z trvalého materiálu, který umí stárnout a získávat patinu. Při bližším pohledu a za slunečního svitu se na fasádě odhalí jemný reliéf, který na těžkém objektu působí jako navlečená šněrovačka. Tektonické členění, které nechává prosvítat skutečnou konstrukci, není pouhou ozdobou, ale přímou ukázkou propůjčující budově noblesu, kterou lze spatřit až na druhý pohled. Žíhaná žula byla na budovu osazena do hliníkových rámů s výškou přes celé patro. Kamenné prvky byly generovány pomocí počítačových programů a na stavbě sestaveny během několika minut: hi-tech, který protiřečí zažitým klišé a chrání své tajemství.
Kollhoff Timmermann Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekten Kollhoff und Timmermann