Obytný soubor De Compagnie

Woningbouw De Compagnie

Obytný soubor De Compagnie
Spolupráce:Christoph Grossmann
Adresa: Laan- op- Zuid- Boulavard, Rotterdam, Nizozemí
Projekt:2000
Realizace:2003-05
Náklady:24 000 000 Euro


Staré rotterdamské přístaviště na jižním břehu řeky Mázy připomíná jen několik málo skladišť a hotel „New York“ s měděnou střechou na špici Wilhelminapier. Příznačná atmosféra zdejší čtvrti složené ze skladů, doků a nábřeží se svou architektonickou mnohotvárností liší od města na protějším břehu. Jakoby se nová architektura vzdala jakýchkoliv společných úmluv. V těchto podmínkách jsme se chopili šance na vytvoření silného obrazu připomínajícího staré rotterdamské sklady s jejich příkrými střechami, fasádou z řezného zdiva, okenními řadami a můstky připomínajícími nákladní plošiny. Abstraktní a monotónní tvar je lhostejný k sochařským ambicím a navrací se k architektonickým kvalitám. Výsledný soubor se skládá ze symetrických bloků: dvojice sedmnáctipodlažních výškových domů obrácených do třídy Laan- op- Zuid- Boulavard a postupně klesající objekty až ke třípodlažním řadovým domům na nábřeží Spoorweghaven. Výsledné rozložení hmot i rozvážné dodržení výškových úrovní se odkazuje k rané moderně. K posílení celé myšlenky byly záměrně vybrány materiály i řemeslné zpracování v místě obvyklé: pálená cihla na fasádě a kamenný sokl (Blaustein), měděné střechy a bíle lakovaná dřevěná okna. Mezi oběma bloky vzniklo malé náměstí zvýrazněné nárožními věžemi, na něž navazují směrem k Laan- op- Zuid- Boulavard sloupové kolonády. Celý soubor přitom dokáže být odlišný měřítkem i typologicky rozmanitými domy s vlastní adresou. Pod oběma ozeleněnými dvory se nachází dvoupatrové garáže.
Prof. Hans Kollhoff Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekten Kollhoff und Timmermann