Zastřešení zimního stadionu v Litomyšli

Zastřešení zimního stadionu v Litomyšli
Zimní stadion Litomyšl je situován v sportovním areálu Černá hora v Litomyšli. Jeho součástí je vedle kluziště přízemní objekt technologie a dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou, postavená na přelomu 80. a 90. let v akci Z. Tento objekt je dnes využíván pouze v přízemí a jsou zde šatny a sklady hokejového oddílu. 2.np i podkroví je v hrubé stavbě a výhledově se uvažuje o jeho využitípro fitness a rehabilitaci / 2.np / a turistickou ubytovnu /podkroví/. Z jižní strany je areál vymezen tělocvičnou Jiskry Litomyšl.
Dostavba zimního stadionu je rozdělena do několika etap. V roce 2002 byla postavena nová východní tribuna pro 1400 stojících diváků.
V další etapě bylo realizováno zastřešení stadionu. Střecha je navrženo tak, aby byl zachován kontakt přilehlých spotovišť s historickým panoramatem města a střecha tento atraktivní pohled nezakryla. Střecha má tvar rovné desky nad níž vystupuje hřebínek nosných vazníků. Ty jsou opláštěny čirým polykarbonátem a slouží k prosvětlení střechy. Střecha má na tři strany výrazný přesah, směrem západním ke stávajícímu objektu zimního stadionu je z důvodu požárního odstupu bez přesahu.
Hlavním nosným prvkem střechy je dvojitý rovinný ocelový vazník, jehož spodní pásnice s výjimkou krajových polí sleduje šikminu spádu střechy. Ocelové vazníky jsou osazeny na betonových sloupech pomoci kluzného uložení. Osová výška vazníku v místě podpory je 2,85 m, celková pak 3,123 m, vzdálenost podpor ve směru rozponu je 42,9 m, osová vzdálenost vazníků je 8,6m.
Plášť střechy je nesen dřevěnými lepenými vazníky 440/140 mm po 3,9 m vynášených z osy diagonál ocelových vazníků. Na vaznících jsou ve vzdálenosti cca 1 m příčně kladeny hranoly 220/1000 mm na kterých je bednění z dřevěných desek tl. 25 mm.
V další etapě bude provedeno opláštění stadionu a postavena západní tribuna.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka