Vzdělávací centrum EPFL

Vzdělávací centrum EPFL
Ve vyzvané soutěži na vzdělávací centrum EPFL porazil na konci roku 2004 ateliér SANAA jedenáct neméně známých architektů. Nové centrum připomíná dvojitý plátek ementálského sýra. Ve skutečnosti jde o betonové desky tlusté 60 cm a dlouhé až 80 m. Podle autorů je to „místo, kde se spojí virtuální a fyzikální prvky, aby se postaraly o ulehčení přístupu k vědomostem“.Vzdělávací centrum EPFL je pro všechny střediskem ke zkoumání a výměně myšlenek. Funguje jako katalyzátor pro pěstování nových vztahů uvnitř akademické sféry i širší společností.
Bude místem plným neplánovaných setkání, kde můžete narazit na dávného přítele, nechat se inspirovat jiným pracovním týmem nebo objevit vaši oblíbenou knížku. Lidé se budou v rozlehlém otevřeném prostoru mezi sebou cítit vzájemně spojeni, ale pokud bude vyžadováno soukromí, potom jsou těmto aktivitám určeny uzavřené oblasti.
Veškeré funkce jsou obsaženy v jediném krajinném prostoru zaplněným denním světlem a s přístupem k přirozené ventilaci, vytvářející dokonalý vnitřní prostor. Budova leží nízko na zemi, aby nerušila výhledy směrem k jezeru. V úrovni terénu mohou lidé pod deskou podejít, projít k hlavnímu vstupu a do vnitřních dvorů a případně dalších oblastí.
Vzdělávací centrum má jasné uspořádání s jedním hlavním vstupem. Prostory uvnitř jsou volně definované konturami, světlíky a vnitřními dvory různých velikostí pro vytvoření atmosféry od široce otevřených veřejných prostor až po klidné a privátní oblasti. Rozdílné úrovně a otevření nabízí výhledy směrem k jezeru a okolní krajině, ale také k aktivitám uvnitř stavby. To návštěvníkům umožní rychle se uvnitř centra situovat a nabídnout příležitosti okamžitě se vidět a cítit spojený se vzdělávacími a kulturními aktivitami centra. 
Lehce zvlněná struktura vznikla během procesu hledání po ideálních prostorových kvalitách a efektivní konstrukce. K odvození optimální geometrie pro uzavření maximálního prostoru minimem materiálu byla použita metoda konečných prvků. Výsledkem je 600 mm železobetonová skořepinová konstrukce s rozponem přibližně 80 metrů. Tento beton současně funguje jako tepelná masa pomáhající zvyšovat uživatelům komfort. Mírně se vlnící tvar zajišťuje svým nízkým odporem vzduchu dostatečné větrání; místní podtlak a přetlak v oblastech světlíku aktivuje křížové větrání. V případě, kdy nejsou venkovní teploty extrémní, se spodní mezery stávají užitými prostory.
Vzdělávací centrum je umístěno na zatravněné ploše v jižní části campusu a zaujímá nízkou pravoúhlou stopu. Je situováno co nejblíže ke stávajícím i budoucím souborům center (EPFL, UNIL a plánovanému studentskému bydlení). Navíc ponechává velkou část jižního sektoru prázdnou a umožňuje zde další rozvoj. Velké dvorní zahrady poskytují camupusu zelené plochy bez ohledu na budoucí zhušťování. Cesty pro autobusovou a osobní dopravu jsou přebudovány, aby přijely co nejblíže obvodu vzdělávacího centra a dále tak stíraly hranice mezi stavbou a krajinou.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Super
Martin4
25.05.14 12:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od SANAA