Vývojové centrum modularity

Vývojové centrum modularity
Spolupráce:Ondřej Mundl, Lukáš Habrovec, Martin Holý, Vladimír Šobich, Michal Klimeš, Petr Novák, Zdeněk Sendler, Dávid Medzihorský, Vojtěch Kouřil
Adresa: Říčanská 1191, Vizovice, Česká republika
Investor:KOMA Modular
Projekt:2016
Realizace:2021
Užitná plocha:170 m2


V návaznosti na první společný projekt z roku 2007 dokončili CHYBÍK + KRIŠTOF a KOMA Modular společnou realizaci Modulárního výzkumného centra, která změnou konvenčních postupů představuje inovativní využití modulárních konstrukcí. Nové výzkumné centrum funguje jako think-tank prezentující inovativní koncepty a možnosti modulárních staveb a posouvá tak hranice modulární architektury.
Výzkumné centrum o rozloze 170 m² je posledním v řadě spoluprací a funguje jako inovativní prostor, který vytváří nové výzvy a rozšiřuje stávající možnosti v oblasti modulární výstavby. Nové výzkumné centrum svým hmotovým řešením začleňuje továrnu do okolního prostředí a vymezuje velké poloveřejné náměstí pro společenská setkávání, která rozvíjejí progresivní pracovní kulturu. Jednopodlažní budova umožňuje kolemjdoucím pohled na továrnu z úrovně ulice a posiluje tím charakter přístupného a transparentního prostoru bez bariér.

Příběh Modulárního výzkumného centra začíná v roce 2014 vytvořením masterplanu tří modulárních budov, které definují vstupní prostory areálu KOMA. Masterplan využívá všestrannosti modulární architektury, s jejíž pomocí vytyčuje strategickou konfiguraci celého vstupního areálu továrny a rozšiřuje veřejný prostor. Po dokončení modulární kantýny v květnu 2014 navrhlo studio Chybík + Krištof český pavilon pro EXPO 2015 v Miláně, který byl později přestavěn na kancelářskou budovu pro společnost KOMA. Nově dokončené výzkumné centrum (2022) se tak stává třetí a finální stavbou celého masterplanu. Budova vychází z konceptu natočených kontejnerů plnících funkci sloupů, které umožňují vytvoření architektonicky tvárného prostoru a rozvíjí tak možnosti modulární architektury.

Výzkumné centrum továrního komplexu je tvořeno adaptabilním konstrukčním systémem a stává se tak těžištěm výzkumu inovací v oblasti modulární výstavby. Budova funguje jako generátor nápadů a je důležitým místem pro setkávání všech odborníků formujících budoucnost modulárního vývoje. S ohledem na hlavní funkci stavby se stává transparentnost základním principem, který se propisuje do výrazu budovy. Otevřenost a vstřícnost celého komplexu principiálně demonstruje charakter nových koncepcí, které se tvoří v útrobách natočených kontejnerů výzkumného centra.

Vytvoření adaptabilního systému je výsledkem snahy posouvat limity modulární architektury. Studio se zaměřuje na vytváření nových tvarů umožňujících neomezenou modularitu a předvádí inovativní systém multifunkčních prostor. Tento systém mění zažitá paradigmata a rozšiřuje typickou pravoúhlou konstrukci, čímž obchází omezení vyplývající z používání obvyklých pravoúhlých jednotek umístěných vedle sebe. Zásadní přehodnocení konstrukčního principu stojí u zrodu uživatelsky přívětivého modelu, který tvoří budoucnost modulární architektury.

Návrh obsahuje tři hlavní prvky – podlahu, kontejnery zázemí a střechu, které dohromady vytváří nový unikátní systém. Kontejnery obsahující provozní zázemí jsou ukotveny prostřednictvím podlahových modulů do základů a fungují jako sloupy. Rozsáhlé okenní plochy umístěné mezi kontejnery a střechu přivádějí do interiéru dostatek světla a umožňují kontakt s exteriérem. Střecha pak sjednocuje celý prostor a vytváří velkorysý vertikální charakter jednotlivých pracovišť.

Prostor je zcela flexibilní a řeší nevýhody velkých open space kanceláří – jednotlivá pracoviště lze upravovat a přetvářet podle specifických potřeb jakéhokoli projektu. Modulární koncept se propisuje i do roviny mobiliáře, vybavení kanceláří se totiž v průběhu času může jednoduchým přepojením prvků doplňovat, měnit a přizpůsobovat novým potřebám. Stavební materiály dále reflektují inovativnost modulárního konceptu výzkumného centra maximálním zachováním přirozené podoby perforovaných povrchů a přiznáním konstrukčních detailů. Hliník, který společnost KOMA vyrábí a denně používá, byl pro stavbu jasnou volbou.

„Využití modulární architektury a technologií s ní spojených se neustále rozvíjí, a tak se stává inovace v této oblasti naší prioritou. Chceme vytvářet řešení pro budoucnost, která v modulární architektuře spočívá.“
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CHYBIK + KRISTOF