Mendelův skleník

Mendelův skleník
Spolupráce:Ondřej Švancara, Kryštof Foltýn, Ingrid Spáčilová, Laura Emilija Druktenytė, Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Adresa: Mendlovo náměstí 1a, Staré Brno, Brno, Česká republika
Investor:Augustiniánské opatství v Brně
Realizace:2022
Užitná plocha:160 m2


V areálu Augustiniánského opatství v Brně se nachází jedinečná kolébka světové genetiky. Klášterní zahrady ukrývají pozůstatky skleníku, ve kterém opat Gregor Johann Mendel prováděl slavné experimenty s hrachem a dalšími rostlinnými hybridy. V sedmdesátých letech 19. století však stavbu smetla bouře a dodnes se z ní zachovaly jen základy. Neuspokojivou situaci se Augustiniánské opatství rozhodlo napravit.

Návrh na znovuzrozený Mendelův skleník čerpá z archivních materiálů a v mnohém vychází z původní podoby stavby. Nová interpretace kopíruje originální půdorys, orientaci a aktivně pracuje se třemi Mendelovými zákony dědičnosti, které předpověděly budoucnost moderní genetiky. Právě tady totiž Gregor Johann Mendel při pokusech zjistil, jak se genetické informace na rostlinách přenášejí. Architekti zakomponovali Mendelova pravidla přímo do struktury nové budovy a dle původních plánů vypracovali totožné tělo skleníku s výraznou střechou, kterou vynáší konstrukce speciálně vyvinutá na základě Mendelových tří genetických principů.

Nově bude skleník otevřený do parku a uzpůsobený moderním účelům s cílem do klášterních zahrad přilákat návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti. Díky tomu, že návrh variabilní stavby počítá s kompletně otevíratelnými bočními stěnami a uložením veškerých technologií mimo objekt, umožňuje maximální splynutí s exteriérem bez vizuálních bariér. Prosklený skleník s ocelovou konstrukcí bude primárně dedikovaný stálé expozici tematizující odkaz Gregora Johanna Mendela, probíhat zde budou také mezinárodní konference, přednášky, bankety, výstavy nebo koncerty.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CHYBIK + KRISTOF