Vrátnice pro posádky Letiště - Praha

Vrátnice pro posádky Letiště - Praha
Adresa: Letiště, Ruzyně, Praha, Česká republika
Realizace:01/2005
Užitná plocha:140 m2
Náklady:7 500 000 CZK


Stavba se nachází na rovinném pozemku letiště Praha Ruzyně, v blízkosti velké hmoty letištního terminálu Sever 1. Navržený objekt nahradil objekt vrátnice č.12. Jde o solitérní objekt obklopený dopravními, manipulačními a oddělujícími zelenými plochami areálu letiště Ruzyně. Stavba svým charakterem, materiálovým a konstrukčním řešením odpovídá ostatním malým utilitárním stavbám v areálu letiště. Crewgate slouží pro pasové a celní odbavení a bezpečnostní kontrolu posádek letadel. Posádky jsou ke kontrole přiváženy malými autobusy z vnitřní i z vnější strany letištní plochy. Pro manipulaci, otočení a provozní odstavení těchto vozidel jsou v okolí posádkové vrátnice navrženy odpovídající zpevněné plochy. Jsou zde také parkovací stání služebních vozidel dle požadavků uživatele.
Budova posádkové vrátnice je jednopodlažní, nepodsklepený samostatně stojící objekt o celkových rozměrech 16.7 x 11.0 m. Hlavní kubická hmota o vnějších rozměrech 12.8 x 6.7 m a výšce 4.8 m je obklopena menšími hmotami - obslužnými prostory s výškou atiky 3.3 m. Budova má ploché spádované střechy, hlavní hmota má zastřešení s extenzivní zelení. Dle stavebního zákona jde o stavbu jednoduchou. Objekt je součástí oplocení oddělující modrou a červenou bezpečnostní zónu letiště (s bránou vedle budovy vrátnice).
Dispozice je organizována okolo dvou hlavních provozních os - směrů průchodu posádek budovou směrem na letištní plochu a z letištní plochy. Mezi těmito cestami jsou umístěny přepážky policie, celní správy a kontrolní místnost, které slouží současně pro oba směry. Směr „dovnitř“ je navíc opatřen ještě bezpečnostní kontrolou. Doplňujícími prostory jsou toalety, kuchyňka, prostor pro kotel a výlevku a technická místnost.
Hlavní hmota je navržena vyšší, což odpovídá významu prostor a také umožňuje přirozené osvětlení prostor uprostřed dispozice. Hlavní hmota je bez vnitřních podpor je tak zachována variabilita prostoru vzhledem k možným budoucím úpravám provozu.
Kompozičně a výtvarně je působení objektu založeno na kontrastu transparentního povrchu hlavní hmoty (žárovězinkovaný tahokov), oproti menším hmotám „přístavků bez oken (hliníkové lamely v přírodní barvě). Tahokov zabraňuje přehřívání interiéru a zajišžuje přiměřenou „míru intimity“ prostor, kde probíhá odbavení.
Kovově šedo-stříbrný plášž budovy reaguje na barevnost a materiálové řešení okolních objektů. Pohledově exponovaná střecha hlavní hmoty je ozeleněna. Vzduchotechnické jednotky a rozvody na střeše mají přírodní kovové povrchy.
Vzhledem k požadavku investora na provedení stavby v co nejkratším období (realizace stavby v zimním období) byl konstrukční systém navržen tak, aby byly minimalizovány mokré procesy.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
2019
07.05.19 11:24
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiran Kohout architekti