Vista Optik

Vista Optik
Spolupráce:Daria Johanesová, Milena Koblihová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová
Adresa: Mostní 267/9, Valašské Meziříčí, Česká republika
Projekt:04/2014-04/2015
Realizace:09/2015-10/2017
Užitná plocha:717 m2
Zastavěná plocha:282 m2
Plocha pozemku:300 m2
Obestavěný prostor:3650 m3
Náklady:30 000 000 CZK


Projekt řešil zástavbu složité nárožní proluky v historickém centru města Valašského Meziříčí. Návrh řešení vychází především z charakteru místa, na kterém nový objekt stojí. Parcela se nachází na nároží dvou ulic, ulice Mostní a ulice Křížkovského. Téměř pravoúhlá uliční fronta byla ukončena na každém konci budovou. V ulici Křížkovského je to čtyřpodlažní objekt fary zakončený sedlovou střechou, v ulici Mostní pak komerční budova z 80-tých let s plochou střechou. Převýšení pozemku je v linii uliční čáry více než 3 metry, což se projevilo i ve vnitřním výškovém členění stavby.
Výsledkem návrhu je objekt skládající se ze dvou částí. Dynamická světlá nárožní hmota akcentuje hranu na sebe kolmých ulic a současně pomocí výrazných prosklených ploch, kde vždy jedna strana je rovnoběžná se sklonem terénu, přispívá k lepšímu zapojení stavby do terénního profilu. Fasáda je opatřena omítkou imitující pohledový beton. V přízemí je celé nároží prosklené a tvoří výlohu optiky. Charakteristickým prvkem je pak ohýbané sklo výlohy, které na rozdíl od horních pater ustupuje příjemnějšímu pěšímu provozu.
Sousední tmavá hmota na severní straně má přísně klasické členění fasády, kde jsou na třech svislých osách umístěny v rámci patra shodné otvory. Omítka s výraznou česanou strukturou kontrastuje s jemnou fasádou nárožní hmoty. Objekt je tedy tvořen dvěma domy, které se dotýkají, ale tvoří jeden celek. Pojítkem mezi oběma částmi je prosklená nástavba na střešním plášti obou hmot, která podtrhuje jejich jednotu a celistvost.
Jižní část stavby v nároží v sobě zahrnuje optiku a oční ordinaci v přízemí, další ordinace a provozovny v patrech. Severní objekt pak obsahuje prostory zejména pro administrativu a služby. Nástavba slouží jako bytový prostor investora s přístupem na střešní terasu.
Stavba získala hlavní cenu v kategorii novostavba Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu v roce 2018.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Fasáda
Petr
27.02.19 09:47
Fasáda
Daria
28.02.19 10:43
Co fasáda
betonář
21.08.20 10:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ateliér-r