Vista Optik

Vista Optik
Spolupráce:Daria Johanesová, Milena Koblihová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová
Address: Mostní 267/9, Valašské Meziříčí, Czech Republic
Project:04/2014-04/2015
Completion:09/2015-10/2017
Area:717 m2
Built Up Area:282 m2
Site Area:300 m2
Built Up Space:3650 m3
Price:30 000 000 CZK


Projekt řešil zástavbu složité nárožní proluky v historickém centru města Valašského Meziříčí. Návrh řešení vychází především z charakteru místa, na kterém nový objekt stojí. Parcela se nachází na nároží dvou ulic, ulice Mostní a ulice Křížkovského. Téměř pravoúhlá uliční fronta byla ukončena na každém konci budovou. V ulici Křížkovského je to čtyřpodlažní objekt fary zakončený sedlovou střechou, v ulici Mostní pak komerční budova z 80-tých let s plochou střechou. Převýšení pozemku je v linii uliční čáry více než 3 metry, což se projevilo i ve vnitřním výškovém členění stavby.
Výsledkem návrhu je objekt skládající se ze dvou částí. Dynamická světlá nárožní hmota akcentuje hranu na sebe kolmých ulic a současně pomocí výrazných prosklených ploch, kde vždy jedna strana je rovnoběžná se sklonem terénu, přispívá k lepšímu zapojení stavby do terénního profilu. Fasáda je opatřena omítkou imitující pohledový beton. V přízemí je celé nároží prosklené a tvoří výlohu optiky. Charakteristickým prvkem je pak ohýbané sklo výlohy, které na rozdíl od horních pater ustupuje příjemnějšímu pěšímu provozu.
Sousední tmavá hmota na severní straně má přísně klasické členění fasády, kde jsou na třech svislých osách umístěny v rámci patra shodné otvory. Omítka s výraznou česanou strukturou kontrastuje s jemnou fasádou nárožní hmoty. Objekt je tedy tvořen dvěma domy, které se dotýkají, ale tvoří jeden celek. Pojítkem mezi oběma částmi je prosklená nástavba na střešním plášti obou hmot, která podtrhuje jejich jednotu a celistvost.
Jižní část stavby v nároží v sobě zahrnuje optiku a oční ordinaci v přízemí, další ordinace a provozovny v patrech. Severní objekt pak obsahuje prostory zejména pro administrativu a služby. Nástavba slouží jako bytový prostor investora s přístupem na střešní terasu.
Stavba získala hlavní cenu v kategorii novostavba Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu v roce 2018.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Fasáda
Petr
27.02.19 09:47
Fasáda
Daria
28.02.19 10:43
Co fasáda
betonář
21.08.20 10:41
show all comments

more buildings from ateliér-r