Aplikační centrum BALUO

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Aplikační centrum BALUO
Spolupráce:Martin Borák, Daria Johanesová, Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys
Adresa: U Letiště 32, Neředín, Olomouc, Česká republika
Investor:Univerzita Palackého v Olomouci
Projekt:2011-15
Realizace:2014-16
Užitná plocha:5380 m2
Zastavěná plocha:3020 m2
Obestavěný prostor:38340 m3


Celý komplex se skládá ze 4 budov a z důvodů financování se dělí na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, která obsahuje 3 stavby dokončené v roce 2016, druhou akcí je Centrum kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se bude realizovat v následujících letech. Nový areál bude tedy ve výsledku tvořen jednou rekonstruovanou stávající budovou (bývalá prádelna – budova A, která zatím není realizovaná) a třemi novými objekty, které na ni bezprostředně navazují.
První z dokončených budov je propojovací koridor - budova B sloužící jako hlavní vstupní objekt do komplexu. Do tohoto spojovacího koridoru vedou dva vstupy z exteriéru, a to od stávajících budov fakulty na východní straně, tak i od nově budovaného parkoviště na západní straně. Z interiéru jsou pak přístupné objekty C (testovací hala) a D (testovací bazén). V přízemí stavby se na severní straně nachází bufet, mezi oběma vstupy do objektů C a D je v organicky tvarované hmotě obložené dřevem umístěna recepce s hygienickým zázemím, zbývající plocha slouží jako respirium. Druhé podlaží slouží pro sportovní aktivity uživatelů a je rozděleno lehkými prosklenými akustickými příčkami na 4 cvičební sály s využitím typu spinning, jóga, lehké stroje, meditace. V jižním konci traktu je umístěn dětský koutek. Prosvětlení je zajištěno velkoformátovými prosklenými obvodovými stěnami.
Na východní straně na budovu B navazuje testovací hala – budova C. Tato je tvořena především prostornou testovací tělocvičnou a menším testovacím gymnastickým sálem s lezeckou stěnou. Podél velké haly je umístěn trojpodlažní trakt obsahující místnosti hygienického zázemí pro sportovní halu v přízemí. Ve vyšších patrech jsou pak umístěny místnosti prototypových dílen, testovacích laboratoří, lyžařského trenažéru a pracoven pro výzkum. Nad menší testovací halou je ve třetím podlaží umístěno administrativní jádro pro správu objektů. Celý objekt je obložen pohledovými betonovými fasádními panely, které jsou doplněny plastovými horolezeckými chyty. Tyto plní jednak funkci estetickou a na vybraných fasádních plochách budou skutečně využity k lezení.
Na západní straně spojovacího koridoru budovy B je umístěn testovací bazén – budova D. Zde je centrem objektu hala, ve které je umístěn velký plavecký testovací bazén o délce 25m se čtyřmi drahami a dva menší testovací bazénky. Jeden má funkci plaveckého tunelu a regulovatelným protiproudem, druhý pak funkci rekondiční s vyšší teplotou a bublery. Na tuto prostoru pak opět navazují místnosti hygienického zázemí a šaten. V suterénu je umístěno technické zázemí objektu. Druhé podlaží se rozkládá jen přes část zastavěné plochy stavby. Obsahuje strojovnu vzduchotechniky a dvě místnosti pro plaveckou školu a plaveckou laboratoř, které obě mají výhled do bazénové haly. Půdorysně rozlehlý prostor je prosvětlen lineárními svislými okny, která pocitově dodávají vnitřnímu prostoru potřebnou výšku. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem, neboť dřevo je materiál související s vodou, s loděmi, s přírodním koupáním.
ateliér-r
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ateliér-r