Vinařství Mikrosvín

Vinařství Mikrosvín
Místo, které bylo zvoleno pro budoucí areál vinařství Mikrosvín se nachází v poetické krajině vinic, kilometr západně od centra Dolních Dunajovic, které jsou jednou z nejstarších vinařských obcí na Jižní Moravě. Stavba bude situována na louce, bývalé vinici, za sklepní uličkou, kde jsou čtyři budovy a šest klenutých sklepů v majetku investora.

Premisou návrhu je využití stávajících historických sklepů v maximálním rozsahu a zpřístupnění jejich části návštěvníkům. Snahou je dále co nejlépe využít morfologii parcely ke gravitačnímu příjmu hroznů do výroby a svah využít k zakopání výrobní haly pod terén, kde je nejlépe ochráněna proti klimatickým extrémům. V nadzemní části se důsledkem řešení objeví kompozice tří objektů, které mají podobné měřítko, architektonický jazyk a dohromady tvoří architekturu definující veřejnou tvář nového areálu. Tři objekty navazují na sebe zalomenými hřebeny střech tak, aby tvořily komponovanou trojici, která charakterizuje filozofii areálu – výrobu vína, prezentaci vína a ubytování návštěvníků.

Cílem architektonického řešení stavby je vzájemná symbióza s krajinou pomocí jemné komplementární objemové geometrie. Stavba s krajinou kontrastuje i splývá zároveň, právě díky charakteristickému tvarování zalomených střech jednotlivých objektů, které reagují na modelaci okolních kopců a na typické rozpony vinic. Zalomení střech zároveň vychází z jemných úhlů atiky stávajícího viničního domku. Struktura probarveného betonového povrchu odkazuje na důležitou geologickou rozmanitost a zemitost místní vinařské a zemědělské krajiny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FAM Architekti