Řadové domy Ďáblice

Řadové domy Ďáblice
Adresa: Jiříkovská, Ďáblice, Praha, Česká republika
Investor:Doma-je-Doma
Realizace:03/2021 - 12/2022
Užitná plocha:168 m2
Obestavěný prostor:712 m3


Stavební řešení: Deltaplan, s.r.o.
Dodavatel: SPS Engineering
V rezidenčním areálu Evergreen v Praze Ďáblicích jsme autory čtyř skupin řadových rodinných domů. Nově vznikající obytná čtvrť je navržena jako kompaktní struktura s hustotou čítající 150 obyvatel na jeden hektar.
Řadové rodinné domy FAM jsou řešeny tak, aby každý dům vynikal jako individuální, a zároveň byl integrován do architektonického pojetí celku. Individuálnost řadových skupin je docílena různým barevným řešením parteru a krajinářskými detaily tak, aby se rezidenti mohli se svým prostředím dobře identifikovat.
Každá skupina je složena z devíti řadových domů různých velikostí. Individualita jednotlivých domů je podpořena střídavým rozvržením okenních otvorů, flexibilním řešením otevřené obytné haly, detaily fasád a vstupního závětří. U pokojů v horních patrech jsme chtěli nechat rozvíjet individualitu dětí a navrhli jsme pro ně odlišné formáty oken. Samozřejmostí jsou účelné dispozice s dostatečným místem na rozmístění volného i vestavěného nábytku a úložných prostor. Důležité bylo navrhnout adekvátní míru prosklení, které krom dostatku denního světla umožní žádané vizuální propojení s exteriérem a zejména se zahradou. Využili jsme našich zkušeností z rezidenčních projektů ve Velké Británii tak, abychom docílili kvalitního kompaktního bydlení, se kterým se mohou obyvatelé dobře identifikovat a vytvořit si zde plnohodnotný domov.
Autorem urbanistické koncepce areálu je vlastní architektonická kancelář developera Doma-je-Doma, která k návrhu řadových domů přizvala dvě architektonická studia FAM Architekti a třiarchitekti. Autory krajinářských úprav jsou třiarchitekti a Ondřej Fous.
FAM Architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FAM Architekti