Vilové domy Panorama a Perspektiva

Vilové domy Panorama a Perspektiva
foto: Pavel Martinek

Urbanismus, architektura
Vilové domy se nacházejí na pohledově exponovaných pozemcích jižního svahu nad centrem města Luhačovice. Tvoří jedny z prvních objektů nově vznikající obytné enklávy v tomto místě. Poloha domů spoluvytváří  horizont okolní krajiny. Z toho důvodu byla věnována velká pozornost tomu, aby měkce kopcovitý reliéf nebyl narušen tvrdým osazením objektů nebo výraznými terénními úpravami. Koncepce vychází z myšlenky maximálního zachování původní svažitosti.  Docíleno toho bylo rozložením domů do dvou hmot. Jedna těžká, betonová, pocitově „vyrůstající“ ze svahu a tvořící platformu pro druhý, převážně zasklený objekt horního podlaží. Sklep je zcela integrován do svahu a je patrný pouze garážovými vraty  v zářezu do terénu. Materiálové řešení koresponduje  s polohou jednotlivých částí budovy.  S terénem svázané přízemí je z pohledového betonu, podlaží je vyzděné a obložené dřevěnými palubkami.  Interiérové řešení bylo navrženo pouze v základním provedení, dotvářeno bude později klienty.

Typologie
Vily nemají zcela standardní typologii bydlení. Jsou zamýšleny také jako rodinné penzionky s trvalým bydlením pouze pro dvě osoby. Návštěvníci objektů se uvažují pouze z okruhu příbuzných.  Veškeré návštěvní ložnice se nacházejí  ve vstupním podlaží, trvale obytná část je ve 2np. Tato část se skládá z ložnice v uzavřeném zahradním křídle. Hlavní obytná  místnost a kuchyně s jídelnou je v zasklené oboustranně v otevřené části. Na hlavní obytnou místnost navazují terasy. Jedna je s expozicí na město, druhá soukromějšího rázu na straně zahrady. Velkorysost rozsahu teras nahrazuje, vzhledem ke svažitosti, chybějící zahradu. V  rámci od města odvrácené části jsou také dvě atria, kde proběhne okrasná výsadba. Ostatní části pozemku v náklonu budou převážně pokryty bezúdržbovou, po povrchu popínavou, zelení.  Ve sklepním podlaží se nachází garáž pro jedno auto, prádelna s kotelnou. Sklepní podlaží je interiérově propojeno s 1NP jako alternativní vstup do domu.

Konstrukce
Vzhledem ke složitosti založení v prudkém svahu, byla pro sklep a polosuterénní 1np zvolena tuhá betonová stěnová konstrukce. Tato konstrukce je převyztužena proti vzniku trhlinek, proto v zemní části funguje beton jako vodoizolační, v odkryté části je pohledový.  2 NP je vyzděná konstrukce v kombinaci s ocelovým skeletem zasklených částí. Obklad fasády je palubek sibiřského modřínu, stejný materiál je použit na terasách.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krása
Eva Müllerová
31.05.12 08:18
Krása nesmírná...?
Vladimír Fajmon
31.05.12 04:13
a parkování ... ?
IvaSch
04.02.13 02:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Pavel Martinek