Bytový dům Zvonička

Bytový dům Zvonička
Adresa: Libušská, Praha, Česká republika
Investor:WADIA
Projekt:2001-2002
Realizace:08/2003-02/2005
Náklady:70 000 000 CZK


Dům se nachází v sevřené proluce tvořené nízkopodlažními objekty a v bezprostřední blízkosti rušné komunikace Libušská. Hlavním požadavkem proto bylo vytvořit v tomto prostředí objekt, který zde urbanisticky a měřítkově „zapadne“ a hlavně naplní požadavek investora na umístění 50-ti bytových jednotek. Původně se na pozemku nacházelo několik drobných objektů a stodola, které se před zahájením stavby musely demolovat. Z tohoto důvodu byla řada navazujících detailů a problematiky vzhledem k okolním objektům neznámá do provedení demoličních prací.
Obec byla v této části poznamenána na dlouhou dobu trvající stavební uzávěrou, což mělo za následek řadu živelných stavebních počin. Pro pozemek bytového domu to znamenalo omezení hlavně ve štítech a slepých zdech sousedních objekt stavěných na hraně pozemku (někde i přes), také odvodnění sousedních střech bylo často do prostoru stavby. Vlivem těchto podmínek jsme urbanisticky obytný soubor rozvrhli podél hranice pozemku, čímž se také vytvořil vnitřní klidový obytný dvůr vůči rušné ulici. Přesto se vzhledem k investičnímu požadavku ukazoval pozemek pro daný stavební program natolik malý, že se muselo hledat řešení ve zmenšení stavebního objemu. Toho se docílilo použitím pavlačové typologie u větší části objektu. Na přílišnou stísněnost pozemku jsme naráželi i v dalších aspektech, jako v osvětlení, požárním řešení, především ale v dopravním napojení.
Architektura objektu musela splnit požadavek UHA na sedlové střechy, a to i přes marné poukazování na měřítkovou problematičnost takového stanoviska. V konečném důsledku bylo vyrovnání se s touto regulací z hlediska designu a měřítka k okolí hlavním motivem práce architekta. Především jsme se soustředili na tvarovou čistotu sedlových střech v detailu a na design industriálních krakorcových konstrukcí pavlačí, balkonů a předsazených schodišť. Během realizace se pak dotvářela architektura různými dřevěnými paravány pro optické odstínění na popud některých sousedů. Objekt se stavěl za omezených finančních prostředků a proto se muselo v designu všech konstrukcí vycházet z levných atypových řešení. Snahou bylo vytvořit objekt, který bude ve svých detilech a materiálech adekvátní svému prostředí.
Během projektobvých a realizačních prací bylo specifikem, vedle již zmíněných obtíží s předem neodhadnutelnými vyzbami na okolní objekty, také konstrukční problémy plynoucí z pavlačové typologie. Šlo především o dostatečné zateplení instalačních jader, které byly na pavlačích v kontaktu s exterierem a celá řada navazujících detailů spojených s odvodněním a izolacemi pavlačí. Až během realizace byly vzneseny požadavky klientů na úpravy bytů. V kontextu výstavby nízonákladových domů se klientské změny prováděly téměř v neomezeném rozsahu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Martinek