Malá scéna

Malá scéna
Adresa: Štefánikova ul., Zlín, Česká republika
Investor:Magistrát města Zlína
Projekt:2004-2005
Realizace:09/2005-11/2006
Náklady:60 000 000 CZK


Malá scéna (Společenský dům) byla postavena v roce 1937 podle plánů architekta Karfíka. V době vzniku byla svébytnou architekturou někde mezi industriální tradicí Zlína a konstruktivismem ruských avantgardistů. Má proto ve zlínské architektuře ojedinělou pozici neboť vedle Baťova pomníku a mrakodrapu to byla druhá stavba více oproštěná od zaběhnutého schématu a více vzhlížející k vzorům své doby. Prvotní podoba "odhmotněného zářícího domu pro odpočinek pracujících“ vycházela z původní náplně. Nacházelo se zde kino, v přízemí obchody a knihovna, v patře tělocvična a kavárna s kuželnou. Tělocvična a kavárna s kuželnou byla později zrušena zřízením umělecké školy. Ta si vyžádala vzhledem k velké světlé výšce vestavbu jednoho podlaží, čímž došlo k nenávratné ztrátě prosklené fasády v prvním patře. V přízemí docházelo postupně k živelným úpravám obchodních ploch, knihovna byla zrušena. Kino v polosuterénu bylo provizorně upraveno na divadlo.
Záměrem dnešní rekonstrukce byla obnova dolního sálu pro potřeby současného divadla a vytvoření víceúčelového sálu v přízemí s kavárnou. Zbývající část přízemí zůstala obchodní plochou. V patře se zatím předpokládá zachování školy, jejíž provoz nesměl být rekonstrukcí dotčen. Vlastní rekonstrukce školy a pláště ve 2np je zatím ve výhledu.

09/2005 – 01/2006
Konstrukce nové podzemní přístavby pro veškeré divadelní a technické zázemí. Přístavba je dvoupodlažní a z ulice je patrná kruhovými světlíky v trávníkové ploše. Bylo zde nutno vyhloubit kolmou jámu téměř 7m hlubokou odhalující přitom základy stávajícího objektu které bylo nutno mikropilotami podchytnout.

02/2006-11/2006
Proběhla rekonstrukce vlastního objektu, zahrnující divadlo v polosuterenu a nový komorní sál s divadelní kavárnou v přízemí. Na rozdíl od polosuterénu se v přízemí celá dispozice nově vytvářela na místě obchodů a jiných provozů které zde byly. Jádro dispozice tvoří dvě foyer, každé pro vlastní sál, vzájemně propojené původním schodištěm. Z dolního foyer je přístupný hlavní sál který byl nově designován sdk podhledem zakrývajícím nové rozvody vzduchotechniky. Sál slouží pro malé divadelní formy a filmové projekce.
Z foyer v 1np je přístupný komorní sál a divadelní kavárna. Kavárna je oddělena mobilní příčkou která umožňuje rozšíření kavárny do foyer při konání různých akcí a koncertů. Komorní sál je zamýšlen jako víceúčelový pro pořádání výstav, konferencí, pořádání různých divadelních představení a tance. Jeho variabilita je dána celoobvodovým závěsovým systémem, kterým se dá snadno měnit vzhled sálu na denní nebo studiový výraz. Součástí této etapy rekonstrukce byla rekonstrukce výloh v přízemí a římsy. U výloh byl zvolen princip maximálně blízké tvarové repliky při použití ditermálního zasklení.
Římsa byla rekonstruována do podoby v níž byla pouze v původních plánech. V roce 1937 byla navržena z vysouvacích látkových markýz, nakonec však tento systém nebyl dokončen a obvod římsy byl zaplechován. Během demontáže byly nepoužité markýzy dle možností repasovány v části nově vyrobeny.


> Zlín otevřel rekonstruovanou historickou Malou scénu [5.10.2006]
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Martinek