Vila u jezera

Vila u jezera
Rodinný dům je situován ve výjimečné pozici u curyšského jezera. Je posazen kousek od břehu, v nařízené vzdálenosti 30 metrů, jež ohraničuje volnou plochu definovanou jako nestavební pozemek – zahradu.
Tři objemy ze zabarveného betonu jsou položeny jeden na druhém a vzájemně vůči sobě posunuty. Každému z nich je určen jistý program; vzájemně jsou propojeny kaská- dovitým schodištěm. Diagonální linie v zadní části domu toto hlavní kaskádovité schodiště zviditelňují. Tento prvek spolu se vzájemným posunutím objemů oslabuje dojem masivní, spíše uzavřené hmoty směrem k hlavní cestě.
Přední fasáda domu je otevřená. Velká, rámovaná okna nabízejí nerušený pohled na zahradu a jezero. V přízemí jsou okna zapuštěná – řešení tak v podstatě vytváří z části stavby terasu.
Tři vrstvy objemů propojené schodištěm kombinují různé programy: Obytné části je věnováno přízemí, první patro je určeno dětem, zatímco druhé patro patří rodičům. Konstrukce je řešena tak, aby jednotlivé pokoje mohly být propojeny v jeden rozlehlý prostor; kaskáda navíc umožňuje každou z variant komunikačně obsloužit. Dům je díky tomu programově adaptabilní pro budoucí životní situace.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od e2a eckert eckert architekten