Nové sídlo deníku Die Tageszeitung

taz Neubau

Nové sídlo deníku Die Tageszeitung
Spolupráce:Claudio Aquino, Mireya Sanchez Gomez, Felix Yaparsidi, Yusuke Ota, Corbin Jenkins
Adresa: Friedrichstrasse 21, Berlín, Německo
Soutěž:taz Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Projekt:2014
Realizace:2015-18
Náklady:21 000 000 Euro


Taz Neubau je nová viacúčelová budova, v ktorej sídli berlínsky ľavicovo-orientovaný denník Die Tageszeitung (Taz) a umožňuje spoločnosti Taz zjednotiť svojich zhruba 250 zamestnancov pod jednou strechou. Návrh pochádza z dielne švajčiarskych architektov E2A z Zürichu, ktorí v roku 2014 získali prvé miesto vo vypísanej súťaži. Stavba bola realizovaná od roku 2015 a následne slávnostne otvorená 19 októbra 2018.
Od Friedrichstrasse tvorí pohľadovú časť sedempodlažnej budovy nápadné únikové schodisko a odkvapy, tvoriace zároveň na hlboko posadenej fasáde veľkorysý portál. Štúdio E2A pracuje s konštrukčnou nahotou, ktorá je nezvyčajným motívom pre Berlín.
Štrukturálny systém, koncipovaný ako sieť, sa snaží dosiahnuť čo najväčšiu možnú únosnosť s čo najmenším počtom prvkov. Sieť je štruktúra, v ktorej musia všetky časti fungovať rovnako a iba spoločne môžu dosiahnuť stabilitu. Hlavná konštrukcia sa skladá z diagonálnych betónových vzpier a oceľových vystuží pozdľž obvodového plášťa budovy, ktorá nevyžaduje žiadnu dodatočnú oporu vo vnútri. Vonkajšia sieť okrem statickej funkcie tvorí nápadné grafické línie na fasáde. V interiéri sú dominujúce materiály betón a sklo.
Architekti vytvorili v interiéri dojem dielenskej atmosféry, kde sa 13 m hlboké kancelárske priestory prelínajú poschodiami. V prízemí využívajú plný potenciál ako spoločenský priestor a v ostatných podlažiach umožňujú neobmedzené možnosti rozčlenenia a zariadenia priestorov, keďže sú oddelené len modulárnymi posuvnými systémami. Dokážu tak flexibilne reagovať na rôzne formy použitia.
V interiéri budovy sa nachádza schodisko, ktoré architekti nazvali „vertikálnou pešou zónou“. Medziposchodia sú navrhnuté ako miesta pre neformálne stretnutia. Aj tu sa objavuje betón v rôznych formách. Jemnozrnný na diagonálnych nosných prvkoch, surový s viditeľným odtlačkom po debnení na stenách a taktiež drsný na schodoch. O tom, že je schodisko významným miestom stretnutí, svedčí množstvo škvŕn od červeného vína, ktoré patria k prirodzenej patine.
Zuzana Lamačková
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od E2A Architekten