Venkovní plochy Nová Karolina Ostrava

Venkovní plochy Nová Karolina Ostrava
Spolupráce:Zdeněk Sendler
Adresa: ul. Jantarová, náměstí Biskupa Brnuna, ul. Těžařská, K Trojhalí, K Šalamounu, ul. Na Prádle, ul. Důlní, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika
Investor:Multi Development Czech Republic, a.s.
Realizace:2012


Ostravská Karolina je rozsáhlým územím procházející revitalizací. Bývalá průmyslová oblast, která sousedí s centrem města je přestavována blokovou bytovou a obchodní zástavbou. Plochám nově vznikajících veřejných prostranství byla ze strany investora věnována velká pozornost.  První etapa výstavby veřejných prostranství představovala vybudování sítě ulic a náměstí.

Hlavní prostor v území tvoří ul. Jantarová, která spojuje centrum Ostravy s územím Karoliny. Jantarová je velkorysá pěší třída o délce 300 m a šířce 40 (resp. 55 m). Pěší prostor je v podélném směru členěn organickými křivkami tvořeným čtyřřádkem z kamenné dlažby a litinovými kryty odvodňovacích žlabů. Linie svými průniky vytváří nepravidelné segmentové plochy, které představují základní členěním ulice na plochy travnaté a plochy pochozí. Trávnaté plochy jsou dále prostorově modelovány do plastických vln. V místech doběhu vlny k linii ohraničující její půdorysný tvar, je vrchol vlny podepřen betonovou zídkou, která tvoří lavici k sezení. Kolmo na průběh organických linií je vložen příčný rastr dlážděných ploch. Ten navazuje na členění budovy obchodního centra a členění fasády bytových domů. V příčném směru se takto střídají jednotlivé typy dlažeb. Pěší třída je doplněna kašnou, fontánou, pítkem, uměleckými díly, osvětlením a bohatě osázena stromy. Do podzemního prostoru jsou zabudovány kontejnery na tříděný odpad. V severní části je umístěn objekt Centrální výměníkové stanice, jehož fasáda je výrazně organicky tvarována a je obložena zlatým a stříbrným děrovaným plechem. V místě hlavního vstupu do obchodního centra se sbíhají linie do jednoho bodu, který tvoří tzv. dlažební klenák.

Na ul. Jantarovu navazuje náměstí Biskupa Brnuna, které je zamýšleným centrem celé nové zástavby, zejména její druhé etapy. Úprava náměstí Biskupa Brnuna je navržena v kombinaci zpevněných ploch pro pěší, ploch pro sport, dětských hřisť a trávníků opět prostorově modelovaných. Ve dvou protilehlých rozích náměstí jsou zakomponovány objekty vstupů do podzemních garáží. Ty jsou pod celou plochou náměstí.  Náměstí je vybaveno altány s textilním zastřešením pro piknikové posezení. Část náměstí je prozatím provizorně zatravněna.

Celková výměra řešených ploch veřejných prostranství je 46.000 m², z toho je 25.000 m² ploch zpevněných.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Neosobní místo, které odcizuje lidi
Dalibor Černý
03.12.15 03:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od K4 a.s.