Velín plavební komory VD České Vrbné

Velín plavební komory VD České Vrbné
Hlavní architekt projektu:Pavel Kvintus
Hlavní inženýr projektu: Milan Pytloun
Investor:Ředitelství vodních cest ČR
Realizace:2010 - 2011
Zastavěná plocha:25 m2


Objekt je situován na levé straně plavební komory České Vrbné, ř.km. 233,100 na pravém břehu řeky Vltavy. Velín je osazen na těleso plavební komory.
Strohý, kovem opláštěný, objem objektu je komponován ze dvou kvádrů. Tvar objektu respektuje četné limity, které vyplývají ze složitého provozu na plavební komoře. Základna o rozměrech 1,5 x 6,55 m vymezuje prostor 1.NP. Je v něm umístěno WC a místnost se dvěma vstupy pro umístění rozvaděčů. V části 2.NP má objekt půdorysné rozměry 3,120 x 8,090 m a je severním směrem vykonzolován o 1,420 m, východním směrem o 1,5 m. V těchto prostorách jsou umístěny panely řídicího systému plavební komory a kuchyňka. Pásové okno po obvodu celého druhého nadzemního podlaží umožňuje výhled všemi směry. Venkovní přístupové schodiště je umístěno na západní stranu objektu. Objekt je z čelní strany zalícován s hranou plavební komory.
Membránové konstrukce, lemující atiku po celém jejím obvodě, mají symbolizovat zvlněnou vodní hladinu a zároveň odkazují na lodní plachty. Tato konstrukce má také zajišťovat potřebné stínění a chránit obsluhu velínu před oslněním. Vyložení této konstrukce je z východní, jižní a západní strany 1,88 m a ze strany severní 0,88 m. Technický ráz stavby pak v celém interiéru umocňuje pohledové provedení železobetonových nosných konstrukcí.
Ve 2.NP je zateplený výlez na střechu se stahovacími schody. Na ploché střeše objektu jsou umístěna technologická zařízení, radiostanice, meteorologická stanice a další potřebné systémy.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Adelaide kratzmari
Vojtěch Šrut
11.10.12 02:16
dobra architektura
MM
24.10.12 05:15
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od A8000 s.r.o.