BB Centrum – rekonstrukce budovy B

BB Centrum – rekonstrukce budovy B
Adresa: Vyskočilova 1422, Michle, Praha, Česká republika
Investor:PASSERINVEST GROUP, a.s.
Realizace:2020


Budova B byla dokončena jako jedna z prvních v celém komplexu BB Centra podle návrhu architekta Jana Aulíka v roce 1999.
Po bezmála 20 letech svého provozu nadešel čas pro její celkovou rekonstrukci.
Z pohledu urbanismu a architektury centra bylo zapotřebí reagovat na společenskou proměnu a provázat každodenní život budovy s jejím okolím.
Hlavní vstup a hala budovy jsou nově orientovány do prostoru mezi budovami B, C a Filadelfie, kde vzniká nové náměstí. To se stává přirozeným společenským těžištěm. Veřejný prostor náměstí prostupuje do vstupní haly a volně přechází do otevřeného atria se zahradou. Otevřenost a prostupnost jsou základními kompozičními principy. V parteru ulic Vyskočilova a Želetavská jsou nově umístěny obchodní prostory a budova se stává skutečným městským domem.
Základní členění fasády je do značné míry zachováno. Nově je pojata kompozice jižního křídla, které je na nároží odlehčeno řadou sloupů a materiálové sjednoceno skleněnou předsazenou fasádou. Vnější plášť severního a západního křídla je proveden z kompaktního keramického obkladu. Naproti tomu plášť atria v rozvolněné struktuře keramických baget reflektuje pobytovou atmosféru vnitřní zahrady.
Kompozici završují barevné mozaiky střech. Zahrada jižního křídla je navržena jako extenzivní. Proměnlivá tvář intenzivní pobytové zahrady severního křídla a atria je docílena druhovou skladbou bylinné výsadby a její přirozenou obměnou v průběhu celého roku. Autorem výtvarné kompozice výsadby a její druhové skladby je Ing. Ondřej Fous.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o. GRIMM Architekti