Stomatologické centrum Vodňany

Stomatologické centrum Vodňany
Adresa: Za Kapličkou 1312, Vodňany, Česká republika
Investor:Manželé Pelíškovi
Projekt:07/2007 - 05/2008
Realizace:08/2008 - 10/2009
Užitná plocha:335 m2
Zastavěná plocha:395 m2
Plocha pozemku:1212 m2
Obestavěný prostor:1590 m3


Architektonická forma stomatologického centra vychází z jasného provozního schématu, které odpovídá geometrické charakteristice parcely a provozním potřebám moderního zdravotnického zařízení. Zastřešení je tvořeno kombinací pultových střech, které reaguje jednak na specifický provoz v interiéru a také na situaci parcely. Objekt svým jasným designem určuje protiváhu okolní komerční zástavbě, zároveň se snaží posunout stavební standard této lokality a navíc svým moderním tvaroslovím tvoří atraktivní, jasně zapamatovatelnou dominantu.

Funkčně se jedná o trojtrakt s aditivně řazenými ordinacemi. Dispoziční řešení je přehledné a jednoduché.  Jednopodlažní objekt s centrální chodbou, která tvoří jakési jádro objektu. Z hlediska provozu je hmota objektu dělena na část veřejnou, určenou pro čekající pacienty a recepci, část polosoukromou tvořenou ordinacemi a soukromou zónu obsahující laboratoře, denní místnosti personálu a technologické zázemí. Separace veřejné a soukromé zóny je řešena půdorysným odklonem centrální chodby. Chodba je nasvětlena přirozeně od čekárny a z druhé strany od personálního vchodu. Ordinace a laboratoře v úseku pod nižší hranou pultů jsou přirozeně nasvětleny velkoplošnými okny. Velké prosklené plochy na jižní a západní fasádě jsou proti nadměrnému přehřátí chráněny dřevenými lamelovými rošty, které zároveň brání vniknutí a jsou výrazným designovým prvkem fasád. Ordinace a zbylé místnosti pod vyššími hranami pultů využívají horní nasvětlení, které zajišťují pásová okna pod střechou v úseku mezi vazníky.

Stavebně-technické řešení
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu. Objekt konstrukčně funguje jako trojtrakt. Obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm 44 P+D a nosné střední zdivo Porotherm 25 AKU P+D.  Vnější povrchy stěn jsou tvořeny probarvenými omítkami tmavě šedého a červeného odstínu. Střecha objektu je navržena jako kombinace dvou pultových střech opačného sklonu, které ve střední části tvoří sedlové zastřešení. Krov je řešen z dřevěných sponkovaných vazníků s přesahem na jedné straně přes obvodovou zeď. Vazníky jsou v interiéru částečně pohledové v místnostech s horním nasvětlením. Střešní krytinu tvoří hladká plechová krytina se stojatou drážkou v červené barvě.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Sféra