Rodinný dům v Uhříněvsi

Rodinný dům v Uhříněvsi
Dodavatel:CS Dřevostavby s.r.o.
Investor:manželé Pokorní
Projekt:2016-17
Realizace:2018-19


Architektonické řešení
Řešená parcela se nachází v severním kraji městské části Praha-Uhříněves. Jedná se o okraj intravilánu obce s nově vznikající obytnou zástavbou. Parcela vznikla dělením jednoho rozsáhlejšího pozemku, který je rozdělen na dvě parcely určené ke stavbě rodinných domů. Parcela stavebníka je vzdálenější část děleného pozemku od komunikace, skládá se tedy z příjezdové komunikace a části určené k výstavbě RD. Sousední parcely jsou zastaveny novými rodinnými domy. Charakter okolní zástavby je rozličný a nenese známky jakékoliv regulace.

Pro návrh bylo klíčové především správné umístění domu na pozemku, které mělo řadu limitů. Objekt je v logice provozu na parcele umístěn v severovýchodním rohu a tvořen dvěma na sebe kolmými kvádry. 1.NP je svou delší stranou orientován rovnoběžně s východní hranící, využívá tedy maximálně západní orientace do zahrady a výhledu do nezastavěné části sousedního pozemku. 2.NP je pak orientované kolmo s přesahem přes západní fasádu. Přesahem podlaží vznikl krytý prostor pro terasu, což byl jeden z hlavních požadavků investora. Dva kvádry jsou doplněny lehkým zastřešením krytého stání pro automobily při jižní části fasády, tedy co nejblíže příjezdu na pozemek. Zastřešení přechází pak v markýzu západní fasády.

Materiálově dům tvoří přírodní probarvené omítky, přízemní kvádr Je v tmavším odstínu zemité šedé, hmota druhého podlaží kontrastně ve světlém téměř bílém odstínu, který pozvolna přechází v nebe a dům tak odlehčuje. Třetím materiálem jsou dřevěné prvky, které tvoří svislé podpory přesahu podlaží a vodorovné přiznané trámy a sloupky markýz a krytého stání pro automobily. Zastřešení těchto prvků Je transparentním trapézovým polykarbonátem. Okenní otvory maximálně propojují interiér s exteriérem a využívají především západní orientaci v 1.NP a jižní orientaci ve 2.NP. Pozice okenních otvorů tvoří oku libé kompozice, které navíc fungují uživatelsky i do interiéru.

Stavebně technické řešení
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s ustoupeným podlažím. Konstrukčně je dům řešen jako dřevostavba systému two by four. Zastřešení je plochými střechami z PVC fólie a ochrannou vrstvou promývaného kameniva. Okna jsou s hliníkovými profily s izolačními trojskly.

Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu v sousední ulici a to konkrétně na veřejný vodovod, gravitační kanalizační síť a elektrickou síť. Dům je vytápěn elektrokotlem v 1.NP podlahovým topení a ve 2.NP radiátory, dále je v domě rekuperace a horkovzdušná krbová vložka.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Sféra